Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE TARRAGONA: Webinar: Impacte, estratègia de l'auditor i principals novetats de la NGC1-ES. Gestió de la qualitat en les signatures d'auditoria que realitzen auditories d'estats financers

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y085/2022
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

 

.

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:


Auditors de Comptes (ICAC): 3 hores en Auditoria
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 3 h

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria del curs.

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 21 de setembre de 2022

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 60 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 80 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. David García Vega, Economista. Auditor de Comptes. Revisor de Control de Qualitat CGE-ICAC. Doctorant del departament d'Economia Financera i Comptabilitat de la UGR. Membre de la Subcomissió de Control de Qualitat CGCE-REA. Professor del Màster en Comptabilitat i Auditoria a la UGR, UCA i UAL. Professor en la Càtedra d'empresa familiar a la UGR

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs és analitzar els canvis estructurals del Sistema de Control de Qualitat Intern de l'auditor (SCCI) en relació a les polítiques i procediments de l'auditor en les seves signatures d'auditoria, es pretén que els auditors adquireixin el coneixement adequat sobre els mecanismes interns de la nova normativa de la gestió de la qualitat (NGC-1 juntament amb una anàlisi amb els requeriments exigits en el Nou Reglament d'Auditoria quant a les mesures organitzatives i administratives eficaces per a prevenir, detectar, avaluar, comunicar, reduir i, quan escaigui, eliminar qualsevol indici d'amenaça a la independència i integritat de l'auditor juntament amb la traçabilitat en els procediments recollits en les NIAS-ES).

 

 

 

PROGRAMA:

 

1) Sistema de Gestió de qualitat:


- Control de Qualitat vs Gestió de la Qualitat.
- Aspectes nous de la NIGC ÉS 1 i diferències amb NCCI.
- Responsabilitats del sistema de gestió de qualitat.

 

2) Principals novetats de la nova normativa de la gestió de la qualitat:


- Avaluació dels riscos de la qualitat.
- Ètica i independència.
- Acceptació i continuïtat de clients.
- Realització dels encàrrecs.
- Recursos.
- Seguiment i correcció.

 

3) Traçabilitat i procediments d'implantació respecte al Reglament d'Auditoria de Comptes (RAC). Organització Interna de l'auditor (SOI).

 

4) Requeriments de la xarxa i serveis de la xarxa.

 

5) Pautes d'implementació de la NGC1-ÉS (estructura del nou manual de la gestió de la qualitat).SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA