Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Tractament de la retribució dels administradors: laboral, mercantil i fiscal

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G052/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

 

 

 

DATA: 15 de març de 2022.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 110 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 140 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Javier Condomines, advocat dedicat al Dret Civil i Mercantil. Màster en Legislació i Comerç Internacional. Secretari del Consell d'Administració de diverses societats, algunes d'elles cotitzades al Mercat Alternatiu Borsari (MAB). Ha impartit classes a la Universitat de Barcelona, la Universitat Abat Oliba i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Sra. Carme Jover, economista, assessora fiscal i professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Sra. Montse Teruel, graduada Social. Assessora laboral i especialista en nòmines amb més de 15 anys d'experiència.

 

 

 

PROGRAMA:

RETRIBUCIÓ I AFILIACIÓ DELS ADMINISTRADORS SOCIETARIS. ASPECTES LABORALS

1.- Compatibilitat de la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció i del càrrec mercantil. Teoria del vincle.
2.- Els administradors en la Llei General de la Seguretat Social i l'Estatut dels Treballadors.

 

RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS SOCIETARIS. ASPECTES I MERCANTILS

1.- Regulació mercantil de la retribució.
- Legal: Llei de Societats de Capital (LSC) després de la reforma per Llei 31/2014: articles del 217 al 220, 225 i ss. i 240.
- Estatutària.
- Extraestatutària. Els pactes para socials.
- Especial referència a la prestació de serveis per part dels administradors: art. 220 LSC.

2.- Conceptes i natura. Tipus de retribució.
- Necessitat de determinació.
- Supòsits regulats de forma específica.

3.- Competències de la Junta i del Consell.
- Política de la Junta.
- Formalitats.

4.- El supòsit especial del conseller delegat. Contracte amb la societat i capacitat de control de la Junta.
5.- Les "retribucions tòxiques" segons la Jurisprudència del Tribunal Suprem.
6.- La doctrina de la DGSJFP després de la Sentència de Tribunal Suprem 98/2018 del 26 de febrer de 2018 sobre la retribució dels consellers delegats o dels consellers amb facultats executives.
7.- La resolució de l'ICAC de 5 de març de 2019: comptabilització de les retribucions dels administradors.

 

RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS I SOCIS D'ENTITATS. ASPECTES FISCALS

1- Qualificació de les retribucions pels serveis prestats per socis a les seves societats:
- Tributació en IRPF.
- Tributació en IVA.
- Tributació en IAE

2- Tributació del soci-administrador:
- Qualificació de les retribucions d'Administrador.
- Retenció sobre aquests rendiments.
- Indemnitzacions per acomiadament.

3- Tributació del soci-administrador-càrrec d'alta direcció:
- Qualificació de les retribucions
- Retencions aplicables

4.- Deducció en l'IS de les retribucions pagades per aquests conceptes.

5.- Operacions vinculades:
- Perímetre de vinculació socis i administradors.
- Documentació d'operacions vinculades.
- Normes de seguretat per a professionals.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA