Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

XVIIè FÒRUM CONCURSAL [online]

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F028/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 MERCANTIL

Programa

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 17 hores en Altres matèries

REFOR: 17 hores
Experts Comptables acreditats (RECC): 17 hores.

 

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 29 i 30 de novembre de 2021.

 

 

 

HORARI: 29 de novembre (de 8.45 a 14.00 i de 16.00 a 20.30 h) i 30 de novembre (de 9.00 a 13.30 i de 16.00 a 20.30 h).

 

 

 

Preu col·legiats del CEC i membres del REFOR: 200 €

Preu col-legiats d'altres col·legis d'economistes: 230 €
(Membres del REFOR o d'un Col-legi d'Economistes de fora de Catalunya és precís indicar-ho a l'apartat d'observacions)

Preu no col·legiats: 240 €

 

 

 

PROGRAMA:

 

DILLUNS, 29 DE NOVEMBRE

 

08:45 h ACREDITACIÓ

 

09:00 h-09:30 h INAUGURACIÓ
SR. ALBERT CASTELLANOS MADUELL. Secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya.
SR. VALENTÍ PICH ROSELL. President del Consejo General de Economistas de España.
SR. CARLES PUIG DE TRAVY. Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
SR. ALFRED ALBIOL PAPS. Director Tècnic del Fòrum Concursal.

 

09:30 h-10:30 h

 

Modificació de les competències dels jutjats mercantils en l'avantprojecte de la Llei Orgànica de Reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (recuperació de la unitat concursal). Dret comparatiu. Cooperació judicial internacional. Legislació d'emergència en matèria concursal.

 

Ponent: SR. ALFONSO MERINO REBOLLO. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona.
Modera: SR. RAIMON CASANELLAS BASSOLS. Economista. VIicepresident de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

10:30 h-11:30 h

 

Modificacions en la tramitació del procediment concursal (mesures per agilitzar la tramitació). Registre públic concursal. Sistema d'alerta primerenca i autodiagnòstic de salut empresarial (DA 8ª I DF 8ª). Pressupostos del preconcurs. Comunicació d'obertura de negociacions amb els creditors. Efectes de la comunicació i la seva eventual prórroga.

 

Ponent: SR. RAÚL N. GARCIA OREJUDO. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona.
Modera: SR. JOAQUÍN BORDAS MONTOLIU. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

 

11:30-12:00 PAUSA-CAFÈ

 

 

12:00 h-13:00 h

 

Procediment especial per a microempreses (1). Àmbit objectiu. Aspectes processals generals. Negociació i obertura de procediments a petició del deutor, dels creditors i dels socis del deutor. Efectes de l'obertura. Transmissió d'unitats productives en funcionament. Especialitats en matèria d'accions de reintegració concursal.

 

Ponent: SRA. YOLANDA RÍOS LÓPEZ. Magistrada-Jutgessa del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona.

Modera: SR. JOSEP MARIA BASTONS ÁLVAREZ. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

13:00 h-14:00 h

 

Procediment especial per a microempreses (2). Pla de continuació. Tramitació, continguts, Al·legacions, votació, aprovació i homologació del pla de continuació. Compliment i incompliment del pla de continuació.

 

Ponent: SRA. BERTA PELLICER ORTÍZ. Magistrada-Jutgessa del Jutjat de Mercantil núm. 3 de Barcelona.
Modera: SR. RODRIGO CABEDO GREGORI. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

 

14:00 h-16:00 h DINAR LLIURE

 

 

16:00 h-17:00 h

 

Els nous plans de reestructuració (1). Definició. Àmbit objectiu general i règim especial del Títol V. Crèdits i contractes afectats. Regles per al còmput de crèdits.

VIgència dels contractes. Compensació contractual i resolució. Contractes d'alta direcció. Formació de classes. Crèdits amb garantia real. Procediment de confirmació judicial de classes.

 

Ponent: SR. CÉSAR SUÁREZ VÁZQUEZ. Magistrat-Jutge del Jutjat de Mercantil núm. 6 de Barcelona.
Modera: SR. JOSEP PUJOLRÀS NONELL. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

17:00 h-18:00 h

 

Els nous plans de reestructuració (2). Procediment per a l'aprovació judicial del pla. Comunicació. Dret a vot. Intervenció i decisió dels socis del deutor persona jurídica. Contingut del pla de reestructuració. Pacte de sindicació. Formació del pla.

 

Ponent: SR. F. JAVIER VAQUER MARTÍN. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 6 de Madrid.

Modera: SR. XAVIER DOMÈNECH ORTÍ. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

18:00 h-18:30 h PAUSA-CAFÈ

 

 

18:30 h-19:30 h

 

Els nous plans de reestructuració (3). Procediment per a l'aprovació judicial del pla de reestructuració. Aprovació pel deutor, els socis i els creditors. Pressupost objectiu. Sol·licitud de concurs voluntari. Competència judicial i declinatòria.

 

Ponent: IL-LM. SR. JACINTO TALENS SEGUÍ. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 2 de València.
Modera: SRA. LAURA PEDREÑO VARGAS. Economista. Secretarial de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

19:30 h-20:30 h

 

Els nous plans de reestructuració (4). Ordre d'homologació judicial del pla de reestructuració. Procediment d'impugnació (nou "Recurs" davant l'Audiència Provincial). Legitimació activa del deutor, dels creditors i dels socis. Motius d'impugnació (de ple efecte i de limitat efecte). Tramitació en segona instància. Sentència resolutòria de la impugnació.

 

Ponent: SR. SANTIAGO ARAGONÉS SEIJO. Jutge del Jutjat Mercantil de Girona.
Modera: SR. MELCIOR VILOCA NOVELLAS. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

DIMARTS 30 DE NOVEMBRE

 

09:00 h-10:00 h

 

Els nous plans de reestructuració (5). Contradicció prèvia a l'homologació judicial del pla de reestructuració. Sol·licitud. Tramitació. Motius d'oposició. Sentència resolutòria de l'incident contradictori previ.

 

Ponent: SR. FRANCISCO GIL MONZÓ. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil de Castelló de la Plana.
Modera: SRA. MONTSERRAT RIMBAU PRAT. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

10:00 h-11:00 h

 

Els nous plans de reestructuració (6). Efectes protectors del pla de reestructuració judicialment homologat en el concurs posterior. Nou finançament, i finançament interí i finançament procedent de persones especialment relacionades amb el deutor. Incompliment del pla de reestructuració aprovat judicialment.

 

Ponent: SR. MANUEL RUIZ DE LARA. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 11 de Madrid.
Modera: SRA. SILVIA CASTRO SARDÀ. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

 

11:00h-11:30h PAUSA-CAFÈ

 

 

11:30 h-12:30 h

 

La declaració del concurs sense massa: âmbit objectiu, especialitats de la tramitació; nomenament i retribució de l'administració concursal; Informe de l'administració concursal i eventual exercici d'actuacions.

 

Ponent: SR. EDUARDO MARIA ENRECH LARREA. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil de Lleida.

Modera: SR EMILIO ÁLVAREZ PÉREZ-BEDIA. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

12:30 h-13:30 h

 

La nova figura de l'"Expert en reestructuració". Nomenament. Retribució. Designació judicial. Impugnació del nomenament i substitució sol·licitada pels creditors. Estatut jurídic de l'Expert en reestructuració: Funcions, Diligència professional i responsabilitat civil. Nou estatut jurídic de l'administració concursal: Titulació, examen d'aptitud professional i inscripció en el Registre Públic Concursal. Classes de concursos i concursos de major complexitat. Nomenament. Retribució d'acord amb la regla d'eficiència.

 

Ponent: SR. CARLOS NIETO DELGADO. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 16 de Madrid.
Modera: SR. JORDI ALBIOL PLANS. Economista. President de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

 

13:30 h-16:00 h DINAR LLIURE

 

 

16:00 h-17:00 h

 

Realització d'unitats productives. Regla general de realització mitjançant subhasta electrònica. Successió d'empresa i jurisdicció del jutge del concurs (especial referència a L'ATS, Sala de conflicte, Núm. 32/2021, de 24 de maig; ROJ: ATS 6850/2021 - ECLI:ES:TS:2021:6850a). Proposta escrita vinculant i eventual nomenament d'un expert independent per recollir ofertes amb pagament en efectiu.

 

Ponent: SRA. OLGA AHEDO PEÑA. Magistrada-Jutgessa del Jutjat de Mercantil núm. 4 de Madrid.
Modera: SR. BERNARD AFONSO GONZÁLEZ. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

17:00 h-18:00 h

 

Liquidació concursal: Possibilitat d'establir normes especials per part del del jutge concursal, limitacions i la seva eventual modificació després de l'aprovació del pla de liquidació. Règim apel·lacions i oposició per part dels creditors. Normes generals complementàries. Informes trimestrals de liquidació.

 

Ponent: SR. JUAN CARLOS PICAZO MENÉNDEZ. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 7 de Madrid.
Modera: SR. FRANCESC LACASA LOBERA. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

18:00 h-18:30 h PAUSA-CAFÈ

 

 

18:30 h-19:30 h

 

Exoneració de passius insatisfets del deutor persona física: (i) pla de pagament sense liquidació prèvia del patrimoni; i (II) Alliberar amb liquidació de l'actiu. Prórroga de l'exempció i excepcions, amb especial referència a l'excepció de reclamacions de Dret Públic. Efectes de l'exoneració.

 

Ponent: SR. MOISÉS GUILLAMÓN RUIZ. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 5 de Madrid.
Modera: SR. JOSEP PUIGVERT IBARS. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

19:30 h-20:30 h

 

Secció qualificació. Complicitatv de l'auditor. Especialitats en cas d'incompliment i incompliment culpable. Legitimació de creditors i intervenció de tercers amb interès legítim i del Ministeri Fiscal. Processament i transacció. Acord concursal: Contingut, legitimació per a la seva presentació, supressió de la proposta anticipada d'acord i del concurs de creditors i modificació del conveni que es troba en risc d'impagament.

 

Ponent: SR. ROBERTO NIÑO ESTÉBANEZ. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 8 de Barcelona.
Modera: SR. ALBERT ALBIOL PLANS. Economista. Vocal de la Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

20:30 h CLOENDA

 

Direcció tècnica:
SR. ALFRED ALBIOL PAPS. Economista, advocat, professor emèrit de Dret Mercantil de la UB, expresident de REFOR.

 

 

 

Amb el patrocini de:

           


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA