Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Aplicació pràctica de les taules dinàmiques amb Excel a l'Àrea Financera

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G181/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 30 de novembre i 2 de desembre de 2021.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 195 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 255 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb clopez@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista, auditor i soci director de Sisconges & Estrategia. Expert en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial i en la utilització de les taules dinàmiques per auditories, anàlisi financer reporting, anàlisi comptable, pressupostos, indicadors, i plans de negoci. Autor de diversos llibres sobre la gestió empresarial i el funcionament de les taules dinàmiques.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Aquest seminari l'ajudarà a conèixer la potència de les taules dinàmiques aplicades a l'àrea financera. El seminari aporta una metodologia que permet simplificar i reduir temps en diferents tasques de l'àrea financera. Les taules dinàmiques proporcionen informació en diferents tipus de formats, tenen una gran capacitat per donar resposta a les diferents situacions i permeten crear diferents tipus d'informes, indicadors, segmentacions, alertes i gràfics d'anàlisi interactius.

 

 

 

OBJECTIUS:

Els objectius del seminari són:
- Conèixer el funcionament dels diferents apartats de les taules dinàmiques.
- Mostrar als participants com gestionar i analitzar diferents els diferents tipus de dades financeres, d'una empresa amb rapidesa i eficàcia.
- Crear sistemes d'alertes avançar-nos a possibles incidències.
- Automatitzar els processos per a la confecció de diferents tipus d'informes.
- Dissenyar sistemes d'indicadors de forma automatitzada i interactiva.
- Confecció d'estats financers integrats en les taules dinàmiques per empresa i consolidats.

 

 

 

METODOLOGIA:

S'impartirà el seminari utilitzant sistemes informàtics, també s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics. Els participants rebran documentació i exemples d'Excel, així com manuals complementaris.
El seminari utilitza una metodologia totalment pràctica. Aquest seminari utilitza casos pràctics que es produeixen en la realitat empresarial.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar de l'Office per Windows imprescindible l´Excel versió 2007 o superior. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Introducció a la gestió de taules dinàmiques:
- Preparació de les dades inicials.
- Creació de taules dinàmiques.
- Preparació del format i contingut.
- Gestió d'enviaments d'informes.

 

2. Diferents formes de confeccionar balanços amb les taules dinàmiques
- Confecció de balanços amb dades vinculades.
- Confecció de balanços integrats en les taules dinàmiques.
- Sistema d'agrupació de partides d'actiu i passiu.

 

3. Diferents formes de confeccionar comptes d'explotació
- Confecció de compte d'explotació amb dades vinculades.
- Confecció de comptes d'explotació integrades en les taules dinàmiques.
-Sistema d'agrupació de partides d'ingressos i despeses.
- Càlculs de percentatges sobre vendes integrats en les taules dinàmiques.

 

4. Dissenys de diferents sistemes d'indicadors financers
- Indicadors financers amb dades vinculades a les taules dinàmiques.
- Indicadors integrats en les taules dinàmiques.

 

5. Estats financers consolidats
- Balanços i comptes d'explotació consolidats.
- Indicadors consolidats.

 

6. Creació d'informes financers utilitzant la segmentació de dades

 

7. Creació d'informes d'alertes de l'àrea financera

 

8. Anàlisi de riscos de clients: confecció de diferents tipus d'informes de seguiment

 

9. Anàlisi de la cartera o deutes de clients
- Control d'efectes vençuts.
- Control d'impagats i alertes.
- Càlcul de ràtios de cobraments.

 

10. Cas pràctic global de com dissenyar i integrar el Quadre de Comandament Financer


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA