Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Webinar: Curs de valoracions immobiliàries

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F025/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FINANCES

Programa

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 14, 19, 21, 26, i 28 d'octubre; 2 de novembre de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 18.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 295 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 390 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Ricardo Gómez Val, doctor arquitecte taxador. Professor de la UPC. Compagina la seva activitat docent i investigadora amb la seva labor professional al capdavant d'un despatx especialitzat en arquitectura legal. Realitza valoracions per al Tribunal Superior de Justícia i els diferents àmbits administratius com l'Agència Tributària. Secretari de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Perits Forenses de Catalunya.

 

 

 

OBJECTUS:

L'objectiu és que els assistents adquireixin els coneixements teòrics i pràctics sobre els procediments, mètodes, criteris i instruccions tècniques en els quals ha de basar-se el càlcul del valor dels béns immobles en el mercat immobiliari. En el context actual cada vegada més la professió de "valorador" ofereix interessants perspectives als mercats espanyol i llatinoamericà. Es tindran en compte les especificacions recollides en la Norma ECO/805/2003 i en la Llei Concursal. En aquest curs s'adquiriran els coneixements necessaris per realitzar valoracions davant l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

 

 

 

PROGRAMA:

Es tracta d'una introducció a la valoració immobiliària, en la qual s'abordaran els principis, criteris, mètodes i tècniques de valoració immobiliària segons els requeriments legals actuals (Espanya: Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, ECO/805/2003, EHA/3011/2007, EHA/564/2008).

S'inclouen en el programa aspectes sobre la teoria del valor, el procés de valoració, els mètodes de valoració, les valoracions regulades (taxacions) i el contingut dels informes de valoració.

 

1.- Els béns immobles/el mercat immobiliari
- Introducció al mòdul i al món de la taxació/valoració: Finances, Cadastre, Informàtica per a taxadors, Construcció, etc..
- La teoria del valor.
- Normativa local/internacional.
- Entitats d'acreditació - Empreses de taxació.
- Finalitat i objecte de la valoració/taxació.

 

2.- El procés de valoració
- Inspecció.
- Estudi de mercat.
- Condicionants/Hipòtesis.
- Càlculs.
- Comprovacions.
- Software.
- Redacció de l'informe.
- Tancament del projecte de valoració.

3.- Mètodes de valoració
- El mètode de comparació.
- El mètode de capitalització de rendes (Cash Flow, VAN/TIR).
- El mètode de cost de reposició (CRB, CRN, Concepte de depreciació).
- El mètode del valor residual (estàtic i dinàmic).
- La valoració a l'efecte de garantia hipotecària.
- CAS PRÀCTIC: Valoració d'un habitatge

 

4.- L'informe de valoració
- Models d'informe.
- Identificacions.
- Descripció econòmica i jurídica de l'immoble.
- Anàlisi del mercat.
- Dades i càlcul dels valors tècnics.
- El valor de la taxació.
- Documentació annexa a l'informe.
- CAS PRÀCTIC: Valoració d'un immoble en explotació econòmica

 

5.- Sòl, urbanisme i valoracions regulades (taxacions)
- El dret de propietat i sòl.
- Les classificacions del sòl.
- El planejament urbanístic.
- El cadastre.
- El registre de la propietat.
- El valor cadastral, el valor d'expropiació, etc.
- Valoracions regulades (taxacions).
- CAS PRÀCTIC: Valoració d'un sòl urbanitzable.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA