Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: El reconeixement d'ingressos. La resolució de l'ICAC de 10 de febrer de 2021

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y033/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 3 hores Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 3 hores

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

NOVA MODALITAT DE FORMACIÓ EN STREAMING:

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATES: 8 d'abril de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 90 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 115 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Gregorio Labatut, economista. Professor titular de la Universitat de València.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Molt recentment, en el BOE del 30 de gener de 2021, s'ha publicat el Reial decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats aprovades pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitat lucrativa aprovades pel Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre. També es va publicar en el BOE del dia 13 de febrer de 2020 la Resolució de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes DE 10 DE FEBRER DE 2021 per la qual es dicten normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al reconeixement d'ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis.

 

Amb l'est Reial decret, després d'un llarg període d'espera, s'ha modificat el PGC sent els seus efectes aplicables als exercicis que comencin a partir de l'1 de gener de 2021. Aquest canvi normatiu es produeix, principalment, per a adaptar la normativa espanyola a les Normes Internacionals d'Informació Financera (NIIF) adoptades per la Unió Europea. En concret a la NIIF 9 Instruments financers i la NIIF 15 Reconeixement dels ingressos. Per a això es modifica, fonamentalment, les Normes de Registre i Valoració 9 Instruments financers i 14 Reconeixement d'ingressos del PGC. Existeixen molts més canvis que també afecten, fonamentalment, al PGC i que desenvoluparem durant la sessió.

 

En aquest curs ens centrarem en els canvis que s'han introduït en la NRV 14a del PGC sobre reconeixement d'ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis.

 

 

 

PROGRAMA:

- Marc conceptual de la Resolució de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per la qual es dicten normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al reconeixement d'ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis.
- Condicions per al reconeixement d'ingressos.
- Etapes per al reconeixement d'ingressos.
- Identificació del contracte i de les obligacions de compliment. Béns o serveis diferenciats.
- Determinació del preu de la transacció i assignació a les diferents obligacions de compliment.
- Obligacions satisfetes en un moment donat o al llarg del temps.
- Casos pràctics: Construcció, vendes amb dret de devolució, garanties, llicències, etc.
- Primera apliació.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA