Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Iniciació a Power BI amb casos pràctics aplicats a l'Àrea Comptable i Financera

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y008/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 6 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 6 hores

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

NOVA MODALITAT DE FORMACIÓ EN STREAMING:

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATES: 23 i 25 de febrer de 2021.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 125 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 165 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista i auditor de comptes. Soci-Director de Sisconges & Estrategia. Ha estat director financer i controller en diferents empreses. Actualment és consultor en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial. És autor de 16 llibres sobre la gestió empresarial, i del funcionament de les taules dinàmiques i PowerPivot.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Power BI Desktop és una eina que permet relacionar diferents fonts de dades i crear nous tipus d'anàlisis a través de les relacions entres les dades. Es poden crear nous informes i indicadors que proporcionin informació rellevant d'una forma ràpida, obtenint així les respostes que necessita i que els seus sistemes actuals no li poden proporcionar.

Els principals objectius del seminari són:
-Conèixer el funcionament de les eines i les prestacions de Power BI Desktop a nivell d'usuari.
-Conèixer com crear un sistema d'anàlisi i visualització de dades amb informes interactius.
-Desenvolupar visualitzacions de dades mitjançant panells, informes, indicadors i presentacions gràfiques molt visuals que facilitin l'anàlisi i la presa de decisions.
-Disseny dels informes per compartir amb la resta dels usuaris i que consultin i analitzin les dades de manera fàcil i intuïtiva.

 

 

 

METODOLOGIA:

La impartició del seminari es realitzarà mitjançant sistemes informàtics i tindran documentació de suport els usuaris. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic, es recomana tenir coneixements bàsics en el full de càlcul d'Excel i en taules dinàmiques.

 

 

 

DIRIGIT A:

Totes aquelles persones que hagin d'analitzar dades de l'àrea comercial de manera periòdica per a prendre decisions i desitgin aprofitar els beneficis que ofereix el Bussines Intelligence. I que necessitin utilitzar dades de diferents orígens i crear relacions entre ells per a la seva millor anàlisi, així com per a prendre millors decisions mitjançant la confecció d'indicadors, quadres de comandament, informes de reporting i gràfics.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Introducció a Power BI Desktop
- Conèixer l'entorn de treball de PowerBI i les diferents maneres d'accedir a consultar dades.
- Crear d'informes mitjançant matrius i donar formats.
- Conèixer el funcionament dels filtres i segmentació de dades.
- Crear grups, jerarquies i KPis.
- Aplicar formats condicionals als informes.
- Crear els gràfics interactius per a la representació de la informació.

 

2. Dissenyar i crear el model de dades a través dels diaris comptables
- Tractament i adaptació dels diaris comptables.
- Relació entre taules de pla de comptes i altres taules accessòries.
- Anàlisi de dades comptables.

 

3. Cas pràctic: confecció i anàlisis de balanços
- Eines necessàries per a la confecció dels balanços.
- Diferents formats per fer l´anàlisi de balanços.

 

4. Confeccionar l'anàlisi del compte d'explotació comptable
- Crear el model de dades amb noves taules.
- Crear agrupacions per al compte d'explotació.
- Anàlisi de percentatges sobre vendes.
- Tipus d'anàlisi de diferències entre períodes.
- Anàlisi dels comptes d'explotació i creació d'indicadors i gràfics.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA