Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

PATRIMONI NET, OPERACIONS SOCIETÀRIES i COMPTES ANUALS (Mòdul VI del Curs de Comptabilitat Avançada)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y079/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

MÒDUL VI DEL CURS DE COMPTABILITAT AVANÇADA

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 20 hores Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 20 hores

 

 

DATA: 28 de gener; 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 400 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 520 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Xavier Sentís i Ros, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses, professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB-CEC.

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, director financer, professor del màster en Comptabilitat superior y auditoria UAB-CEC.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El curs es basa en la normativa comptables vigent en l'exercici 2020 i s'afegiran les modificacions previstes per al 2021. És a dir, en base al PGC (aprovat pel Reial Decret 1514/07 de 16-11-07) i la reforma introduïda a través del RD 602/2016. Així mateix durant el curs s'abordaran tema per tema els canvis que es puguin produir per la reforma del PGC que està previst que entri en vigor l'any 2021.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està dirigit a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, assessors comptables i fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc. que vulguin posar al dia els seus coneixements comptables.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà en exposar les principals novetats comptables en matèria de criteris d'aplicació, en criteris de valoració i en format i models de comptes anuals. A part de la part teòrica d'exposició de la normativa el curs plantejarà casos que facilitin la comprensió de la mateixa i permetin abordar els canvis futurs.

 

 

 

PROGRAMA:

PATRIMONI NET I OPERACIONS SOCIETÀRIES
1.- Concepte i composició.
2.- Fons propis, capital reserves, resultats i altres instruments de PN.
3.- Operacions societàries: registre i valoració (segons Projecte Resolució ICAC).
- Concepte de patrimoni net
- Concepte de benefici distribuïble.
- Increments de capital.
- Reduccions de capital.
- Operacions amb reserves.

4.- Ajustaments canvi de valor.
5.- Subvencions.
- Subvencions de capital.
- Altres tipus de subvencions.
- Principals diferències amb el PGC de PIMES.

 

COMPTES ANUALS
1.- Estructura de balanç segons els models normatius del RM.
2.- Model de PiG segons RM.
3.- Estat de fluxos d'efectius: cas pràctic en Excel.
4.- ECPN: estructura i normes de elaboració.
5.- Memòria normal.
- Contingut.
- Cas pràctic d'elaboració.

6.- Memòria abreujada.
- Contingut.
- Cas pràctic d'elaboració.

7.- La informació sobre termini de pagament a proveïdors: models.
8.- Informació sobre medi ambient.
9.- Altres informacions.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA