Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

TRACTAMENT COMPTABLE DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS (Mòdul V del Curs de Comptabilitat Avançada)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y078/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

MÒDUL V DEL CURS DE COMPTABILITAT AVANÇADA

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

 

DATA: 14 i 21 de gener de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 175 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 225 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, director del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.

Sr. Xavier Sentís i Ros, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses, professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB-CEC.

 

 

 

OBJECTIUS:

El curs es basa en la normativa comptables vigent en l'exercici 2020 i s'afegiran les modificacions previstes per al 2021. És a dir, en base al PGC (aprovat pel Reial Decret 1514/07 de 16-11-07) i la reforma introduïda a través del RD 602/2016. Així mateix durant el curs s'abordaran tema per tema els canvis que es puguin produir per la reforma del PGC que està previst que entri en vigor l'any 2021.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està dirigit a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable - financera d'empreses, assessors fiscals i comptables, consultors d'empreses, auditors, etc., que vulguin posar-se al dia i aprofundir en el registre comptable i informació a proporcionar sobre l'impost de societats d'acord amb el PGC de 2007, el RD 602/2016 i la Resolució de l'ICAC de 9 de febrer de 2016.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà en exposar els principals conceptes relacionats amb el registre i informació a proporcionar sobre l'impost de societats. A part de la part teòrica d'exposició de la normativa, el curs plantejarà diversos casos pràctics que facilitin la comprensió de la matèria i permetin abordar els canvis futurs.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Conceptes bàsics en la comptabilització de l'impost sobre societats
- Concepte i tipus de diferències permanents.
- Concepte i tipus de diferència temporàries. Normes de valoració i registre i limitacions.
- Deduccions.

 

2. Determinació de la quota líquida i registre comptable de l'impost sobre societats.
- Comptabilització de l'impost corrent.
- Comptabilització de l'impost diferit.
- Informació a la memòria.
- Tractament de les bases imposables negatives.
- Casos pràctics.

 

3. La comptabilització de l'impost de societats en cas de tributació consolidada
- El concepte de grup fiscal.
- Incidència dels ajustaments de consolidació.
- Registre comptable de l'impost de societats per part de la societat dominant i les societats filial.
- Casos pràctics.

 

4. Altres aspectes:
- La periodificació de deduccions.
- Les provisions per impostos. Comptabilització.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA