Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Fusions i escissions d'empreses

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y068/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 4 hores en Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 4 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

NOVA MODALITAT DE FORMACIÓ EN STREAMING:

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATA: 25 de novembre de 2020.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Gregorio Labatut Serer, economista, professor titular de la Universitat de València. Membre del REC 2429. Membre de la Comissió d'Economistes Comptables. Expert en Valoració d'Empreses.

 

 

 

OBJECTIUS:

Durant la sessió es tractaran els aspectes comptables de les fusions, escissions i aportacions de branques d'activitat.

Per a això ens basarem en la Norma de Registre i Valoració 19a Combinacions de negocis i la Norma de Registre i Valoració 21a Operacions entre empreses del grup i a més els continguts de la Resolució de 5 de març de 2019 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pel qual s'aproven els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital, en concret CAPÍTOL X. Les modificacions estructurals i el canvi de domicili.

Tot això des d'una perspectiva eminentment pràctica.

 

 

 

PROGRAMA:

1. La transformació de societats.

 

2 La fusió de societats.
2.1 Fusió entre societats independents. Mètode d'adquisició.

2.1.1 Identificació de la societat adquirent.
2.1.2 Determinar la data d'adquisició.
2.1.3 Determinar el Fons de Comerç o la diferència negativa de la combinació de negocis.
2.1.4 Comptabilitat provisional.
2.1.5 Efectes de la "retroacció comptable".
2.1.6 Valoració dels patrimonis en les empreses independents.
2.1.7 Fusió inversa.

2.2 Fusió entre societats del grup.
2.2.1 Determinació de la data d'adquisició a efectes comptables.
2.2.2 Valoració dels patrimonis fusionats.

 

3. L'escissió de societats.
3.1. Aplicació del mètode d'adquisició. NRV 19a Societats independents.
3.2. Escissió inversa.
3.3. Escissió total i parcial. Aplicació de la NRV 19a o NRV 21a.

 

4. La cessió global d'actius i passius.

 

5. Casos pràctics.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA