Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Conèixer l'entorn jurídic per fer els principals tipus de contractes mercantils

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G191/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 MERCANTIL

Programa

DATES: 23 i 25 d'octubre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 210 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 275 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Pere Brachfield, graduat en Comunicació de les Organitzacions, CEO de Brachfield Credit & Risk Consultants, professor titular de Credit Management a l'Escola d'Administració d'Empreses EAE, i col·labora com a docent a diverses escoles de negocis i universitats espanyoles. Articulista, escriptor i editor, ha publicat 27 llibres i més de 2.000 articles a diversos països sobre temes relacionats amb la morositat, la gestió del crèdit, el cobrament de deutes i la reclamació d'impagats.

 

 

 

PRESENTACIO:

Es tracta d'un curs generalista sobre els contractes mercantils, que està dirigit a directius i comandaments intermedis de les empreses, que no disposen de formació jurídica i que tenen relació professional amb tot tipus de contractes. L'objectiu del curs és oferir una formació pràctica de com aplicar coneixements teòrics de Dret Mercantil a la interpretació i redacció de contractes d'una forma professional, i saber definir un contracte mercantil i conèixer els principals tipus de contractes que s'utilitzen en les empreses.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Aprendre a aplicar coneixements teòrics de Dret Mercantil a la interpretació i redacció de contractes d'una forma professional.
- Interpretar textos jurídics dels contractes i analitzar críticament les clàusules i estipulacions contractuals, des d'una perspectiva interdisciplinària.
- Adquirir sensibilitat per detectar els principals problemes jurídics que plantegen els contractes mercantils en la realitat social, econòmica i financera a l'actualitat.
- Conèixer i comprendre les bases essencials del dret dels contractes mercantils.
- Saber definir un contracte mercantil i conèixer els principals tipus de contractes comercials.

 

 

 

DIRIGIT A:

Economistes, directors generals, administradors, directors financers i administratius, directors comercials, directors d'administració de vendes, facturació, i directors de PIME.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Introducció al Dret Mercantil i als contractes mercantils.
2.- L'obligació en general, classes d'obligacions i en particular les obligacions sinal-lagmàtiques.
3.- El subjecte, l'objecte de l'obligació i l'estructura de la relació obligatòria.
4.- L'incompliment de les obligacions contractuals: dol, culpa i mora i conseqüències de l'incompliment.
5.- L'extinció de les obligacions: la condonació, la novació, el pagament i formes especials de pagament.
6.- La protecció i garanties del crèdit en el Codi Civil, el Codi de Comerç.
7.- El contracte: concepte, elements i interpretació i les especialitats del contracte mercantil.
8.- La perfecció i consumació del contracte: la seva força obligatòria i efectes.
9.- La ineficàcia dels contractes: la nul-litat radical, l'anul-labilitat, la ineficàcia per rescissió, la ineficàcia per resolució i el desistiment.
10.- Contractes de garantia personal, la fiança i altres garanties.
11.- El contracte de préstec i altres contractes de finançament empresarial: Pòlissa de Crèdit, Descompte d'efectes, Leasing, Confirming i Factoring.
12.- Els contractes d'obra: concepte, el contractista i el comitent.
13.- Els contractes del mercat de serveis: arrendaments de serveis, transport terrestre de mercaderies, mandat, contractes d'intermediació, i contractes de distribució: concessió i franquícia.

 

El curs inclou diferents models de contractes per tal que puguin veure exemples reals de clàusules contractuals i analitzar per a què serveixen. A més, als assistents se'ls lliurarà un joc de models de contractes com a documentació complementària.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA