Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Gestió del risc de crèdit de clients: aspectes comercials, financers i jurídics

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G187/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FINANCES

Programa

DATES: 20 i 27 de setembre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 210 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 275 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Pere Brachfield, graduat en Comunicació de les Organitzacions, CEO de Brachfield Credit & Risk Consultants, professor titular de Credit Management a l'Escola d'Administració d'Empreses EAE, i col·labora com a docent a diverses escoles de negocis i universitats espanyoles. Articulista, escriptor i editor, ha publicat 27 llibres i més de 2.000 articles a diversos països sobre temes relacionats amb la morositat, la gestió del crèdit, el cobrament de deutes i la reclamació d'impagats.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Una de les inversions més importants que fan les empreses és l'efectuada en comptes de clients, atès que els crèdits comercials són una part important de l'actiu corrent que s'ha d'administrar de manera professional i eficient.

 

Com moltes factures no es paguen al venciment, els retards en el pagament per part dels clients suposen un problema per a la tresoreria i un cost financer per al proveïdor.

El credit management gestiona el risc de crèdit comercial, protegint la inversió més important que fan les empreses i procurant que sigui més rendible.

 

Aquest curs ofereix una formació en la gestió del risc de crèdit de clients que permet als seus assistents dominar els principis del credit management.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Prendre consciència del risc que suposen les vendes amb ajornament de pagament i com minorar.
- Prevenir la morositat i els impagaments.
- Identificar i controlar els riscos vinculats a la concessió de línies de crèdit comercial.
- Conèixer els diferents mitjans de cobrament més apropiats i quins són els seus avantatges i inconvenients.
- Minimitzar el risc d'impagament mitjançant garanties reals i personals del client.
- Reduir el risc de les operacions mitjançant instruments legals com els contractes i condicions generals de venda.
- Reduir el període mitjà de cobrament i incrementar els fluxos de caixa.

 

 

 

DIRIGIT A:

Directors financers i administratius, directors comercials, credit managers, tresorers, directors d'administració de vendes, caps de comptabilitat i facturació, directors de PIME, així com tots els professionals que tinguin com a funcions la gestió del crèdit comercial a les empreses.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Quins són els principals riscos de les operacions a crèdit i la seva gestió per minimitzar-los.
2.- Com realitzar la reducció del Període Mitjà de Cobraments per augmentar el flux de caixa i reduir costos de finançament de l'actiu corrent.
3.- Les estratègies de riscos i les polítiques de crèdit: què són i com establir-les.
4.- Avaluació del risc de clients i com fer l'atorgament de crèdits.
5.- Com establir el crèdit necessari i el límit de crèdit de clients antics i nous.
6.- Com reduir el risc d'impagament mitjançant els contractes i altres documents mercantils que reforcen la posició jurídica del proveïdor.
7.- Les garanties per protegir-se dels impagaments i per reforçar la cobrabilitat de les factures.
8.- Com contractar serveis de tercers que cobreixen el risc d'impagament o fan una gestió de cobrament dels impagats: assegurança de crèdit, factoring, agències de cobrament.
9.- Com fer el recobrament de les factures i la reclamació dels impagats.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA