Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Comptabilitat en entitats sense finalitat lucrativa

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y077/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Curs computable en 6 hores en matèria de comptabilitat, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent.

Curs homologat pel RECC- Registre d'Experts Comptables de Catalunya

 

 

DATES: 14 i 28 de novembre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 17.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 150 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 195 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Francisco Marín Anglada, llicenciat en ADE. Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. Professor de l'Àrea de Comptabilitat i Finances de la Universitat Pompeu Fabra. Consultor d'empreses.

 

 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:

El Reial Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprovà el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, constitueix el desenvolupament reglamentari en matèria de comptes anuals individuals de la legislació mercantil, que el 2007 va ser objecte d'una profunda modificació, fruit de l'estratègia dissenyada per la Unió Europea en matèria d'informació financera.

 

En aquest curs es tracta, de forma eminentment pràctica, els aspectes diferencials més significatius de l'esmentada normativa, tant per a un perfil de fundacions i associacions de gran dimensió com per aquelles que són de reduïda grandària, tenint en compte tant l'esmentat RD 259/2008 com el RD 125/2010, de 14 de setembre, que modifica el Pla General Comptable per a les fundacions catalanes.

 

 

 

DIRIGIT A:

Directors financers, assessors, administratius, comptables i, en general, a totes aquelles persones a qui els cal elaborar, redactar, llegir o interpretar comptes anuals.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Panorama normatiu de la reforma comptable.
2.- Estats financers: balanç, compte de resultats, estat fluxos d'efectiu, estat de canvis en patrimoni net i memòria.
3.- Immobilitzat material i intangible. Inversions immobiliàries.
4.- Instruments financers: actius i passius.
5.- Subvencions i provisions.
6.- Altres aspectes.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA