Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Problemàtica de l'IVA de les entitats públiques

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G029/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATES: 17 i 19 d'abril de 2018.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 225 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 295 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Joan Iglesias, advocat, soci de Crowe Horwath. Inspector d'Hisenda en excedència.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Evolució del marc normatiu aplicable

 

2.- La no subjecció a l'IVA de les operacions realitzades per entitats del Sector Públic
- Concepte "fiscal" d'entitat pública. Criteris del TJUE
- El medi propi
- Els encàrrecs de gestió
- Les formes indirectes de gestió dels serveis públics

 

3.- Especialitats en la determinació de les quotes d'IVA suportat deduïbles
- Les activitats econòmiques de les entitats públiques subjectes a IVA
- La consideració d'entitat pública "dual"
- La determinació del criteri de repartiment de l'IVA deduïble

 

4.- Especialitats en la determinació de les quotes d'IVA meritades
- Les aportacions financeres per cobrir el dèficit d'explotació
- Les subvencions vinculades al preu dels serveis públics
- La contraprestació dels serveis prestats per les entitats públiques

 

5.- Valoració de la reforma introduïda per la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
- Aplicació als mitjans de comunicació públics
- Aplicació a les entitats gestores del transport públic
- Aplicació a les entitats públiques "culturals"
- Aplicació a altres activitats "d'interès general"


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA