Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Reglament General Europeu de Protecció de Dades: aclariments sobre com adaptar-se

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G114/2017
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 JURÍDICA

Programa

DATA: 26 de setembre de 2017.

 

 

 

HORARI: de 17.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 95 €

PREU DE NO COL·LEGIATS:125 €

 

 

 

PROFESSORA:

Sra. Montserrat Navarro, economista i advocada.

 

 

 

OBJECTIUS:

El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, vigent des del 25 de maig de 2016, entrarà en vigor el 26 de maig de 2018. És d'aplicació directa, és a dir, no cal transposició dels Estats membres. Aquest període establert fins l'entrada en vigor, té la finalitat de donar temps a tots els responsables i encarregats de tractaments a adequar-se a la nova normativa.

 

Però el Reglament va néixer amb una gran quantitat de termes i articles ambigus que es presten a distintes interpretacions. Durant aquest any de vigència de la norma, l'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anat publicant guies i informes que han aclarit gran nombre de punts sobre l'aplicació efectiva del Reglament. Ja hi ha l'avantprojecte de l'actualització de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i s'està treballant amb el Reglament. Ambdues normes veuran la llum al mateix temps, segons ha informat l'AEPD.

 

L'objectiu del curs és establir les actuacions que han de realitzar empreses, organismes i despatxos fins a l'entrada en vigor de la norma, és a dir, el 26 de maig de 2018 i els canvis en les obligacions i sistemes de treball pel que fa referència als protocols i procediments de Protecció de Dades de caràcter personal, per tal d'actualitzar-se en el compliment del RGPD.

 

També s'inclourà en el curs el disseny de sistemes per tal de complir amb el dret d'informació dels interessats, i conèixer quan i com obtenir el consentiment per al tractament de dades adequat a la nova normativa.

 

 

 

DIRIGIT A:

- Empresaris i directius de tot tipus d'empreses i organismes, sigui quina sigui la seva estructura i mida.
- Despatxos professionals que presten serveis a tercers, empreses i/o persones físiques.
- Organismes i corporacions de Dret Públic i Administracions Públiques.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Objecte: Establir les normes relatives a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades de caràcter personal.

 

2. Àmbit d'aplicació material i territorial: On s'aplica la normativa i sobre quin tipus de dades

 

3. Principis relatius als tractaments: Com s'han de recavar, tractar i conservar les dades de caràcter personal.

 

4. Drets dels interessats i consentiment al tractament: Identificar els drets de les persones físiques i establir la manera de garantir l'exercici dels mateixos.

 

5. Limitacions: Situacions que poden motivar una limitació als drets dels interessats

 

6. Obligacions del Responsable del Tractament i Encarregat del Tractament: Identificació del Responsable davant de les Autoritats de control en cada fase del tractament de dades i definició de les obligacions.

 

7. Obligacions formals:
- Registre de les activitats de tractament:
Contingut del Registre i qui hi està obligat
- Seguretat de les dades i del Tractament - Requisits a tenir en compte
- Notificacions i comunicacions de violacions de seguretat - Quan s'han notificar i/o comunicar
- Avaluació d'impacte - Acció preventiva abans de inciar un tractament

 

8. Delegat de Protecció de Dades (DPO): Figura obligatòria en determinades ocasions que han de designar les empreses, institucions i organismes.
Transferències de dades a tercers països o organitzacions internacionals: Quan i com es permesa la comunicació de dades a països fora de la Unió Europea.
Recursos, responsabilitats i sancions: Sistema de responsabilitats i sancions administratives pels infractors de la normativa.

 

9. Interposició de denúncies - avantatges i inconvenients en presentar una denúncia davant l'Autoritat de Control o els Jutjats. Denúncies transfrontereres.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA