Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Conferències i Sessions Temàtiques

Dinar-col·loqui: ''Organismes de Control a les Administracions Públiques de Salut'' - PLACES EXHAURIDES!

Dades de l’Acte

Nombre del curs:
 D004/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Organitzador

  • COMISSIÓ D'ECONOMIA DE LA SALUT

Programa

 

Data: 9 d'octubre de 2023

Horari: de 14.00 a 16.00 hores

Llloc: Sala d'Actes del Col·legi d'Economistes de Catalunya (Plaça Gal·la Placídia, 32. Barcelona)

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ

 

Els organismes de control a les Administracions Públiques de Salut estan redefinint el seu rol tradicional. Cada vegada s'orienten més a la verificació de l'ús eficient dels recursos públics i no només a la detecció d'incidències o fets irregulars. Dos són, bàsicament, els organismes de control en l'administració de la Generalitat. D'una banda, el Parlament de Catalunya a través de la Sindicatura de Comptes exerceix un control extern sobre l'executiu i, per altra part, la pròpia administració autonòmica catalana disposa d'un control intern que s'exerceix per part de la Intervenció General. La tasca portada a terme per part d'ambdós organismes és àmplia i sovint desconeguda i, per aquest motiu, creiem rellevant i tenim la gran oportunitat de poder comptar amb la presència en aquest dinar-col·loqui de l'Interventor General de la Generalitat i de la Síndica responsable dels àmbits de Salut de la Sindicatura de Comptes, que ens explicaran els trets fonamentals de les activitats que es realitzen en cadascun d'aquests organismes, així com les estratègies cap a les que s'orienten.

 

 

 

 

 

Ponents:

 

Sra. Maria Àngels Cabasés Piqué - Membre del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i titular del Departament Sectorial C

 

Sr. David Canada Zapater - Interventor General de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

 

 

Presenta i modera:

 

Sr. Miquel Arrufat Vila, president de la Comissió d'Economia de la Salut del Col·legi d'Economistes de Catalunya

 

 

 

 

 

Preu col·legiat: 30,00 €

 

Preu no col·legiat: 35,00 €

 

PLACES LIMITADES

El pagament de l'import del dinar-col·loqui s'ha de fer amb una antelació mínima de 3 dies hàbils a la data de celebració de l'acte.

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA