Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Conferències i Sessions Temàtiques

Taula rodona: Projecte ''Economia Circular Espanya'' a 11 sectors | ONLINE

Dades de l’Acte

Nombre del curs:
 C032/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ECONOMIA I SOSTENIBILITAT

Organitzador

  • COMISSIÓ D'ECONOMIA I SOSTENIBILITAT

Programa

 

Introducció:

 

Al desembre 2019, la Unió Europea va aprovar el "Green Deal" i una agenda d' Economia Circular pels propers anys dins d´aquest.

 

En aquest context, el govern d'Espanya ha aprovat una "Estratègia d'Economia Circular 2030" (EEEC2030) amb mètriques objectiu i un "Pla de Recuperació, Tranformació i Resiliència" que conté una agenda de reindustrialitzacíó basada en l'Economia Circular. Al seu torn, el Ministeri de Transformació Ecològica anuncia un PERTE (Projectes Estratègics de Transformació i Recuperació) d'Economia Circular aixi com una nova llei de residus amb èmfasi en la Economia Circular.

 

En aquest context un conjunt de persones i institucions ha realitzat en els últims 18 mesos, el projecte "Economia Circular Espanya" a 11 sectors (al que han participat fins ara més de 100 empreses i associacions sectorials) amb la finalitat d'identificar la visió, les millors pràctiques, les oportunitats, les barreres al canvi i les prioritats (regulatòries, tecnològiques, en fiscalitat i recolzaments públics, models de negoci, etc.) a cadascun dels sectors a fi i efecte d´assolir els objectius quantitatius, establerts a la EEEC2030.

 

Destaquem els co-autors de l'estudi:

Sr. Jaume Ferrer (coordinador)

Sra. Mar Isla (Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat - Tecnocampus de Mataró adscrit a la U. Pompeu Fabra)

Sr. Bénigno Herreria i Sr. Álvaro Remon (Accenture)

Sr. Joan Batalla i Sr. Manuel Villa (FUNSEAM)

Sr. Jordi Morató i Sr. Brent Villanueva (Càtedra de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya)

 

En aquesta taula debatrem amb empreses que han col·laborat en el projecte, temes com ara: la visió a 3 anys en matèria d´adopció de millors pràctiques d´Economia Circular, exemples dels obstacles (externs i interns) que afronten i com veuen la col·laboració necessària a nivell de cadenes de valor (sector) i amb les administracions públiques.

 

 

 

Data: 19 d'abril de 2022 (dimarts)

Horari: de 18.30 a 20.00 hores

 

 

PROGRAMA

 

18:30h Benvinguda

Sr. Carles Puig de Travy, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya


18:40h Presentació del projecte "Economia Circular a Espanya" a 11 sectors

Sr. Jaume Ferrer Marrades, empresari i professor a EADA. Coordinador del projecte Economia Circular Espanya.

 

19:00h Taula Rodona amb empreses que han participat al projecte

Sr. Joan Sabartes i Pardo, director d'Operacions del Grup BonPreu

Sr. Pedro Ruiz Rodríguez, especialista en Sostenibilitat Ambiental a Nestlé.

Sr. David Murano Casanovas, subdirector general i director de gestió global del risc de Caixa de Crèdit dels Enginyers

Sra. Mar Isla Pera, economista. Coautora del Projecte ECE (informes tèxtil i de turisme)


19:45h Debat

 

20:00h Cloenda

Sr. Carles Puig de Travy, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya

 

Modera l'acte:

Sra. Ana García Molina, presidenta de la Comissió d´Economia i Sostenibilitat i vocal de la Junta de Govern del Col.legi d´Economistes de Catalunya

 

______________________________________________________________

 

Mesa redonda: Proyecto "Economía Circular España" en 11 sectores

 

Introducción:

 

En diciembre de 2019, la Unión Europea aprobó el "Green Deal" y una agenda de Economía Circular para los próximos años.

El gobierno de España ha aprobado una "Estrategia de Economía Circular 2030" (EEEC2030) con métricas objetivo y un "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" que contiene una agenda de reindustrialización basada en la Economía Circular. A su vez, el Ministerio de Transformación Ecológica anuncia un PERTE (Proyectos Estratégicos de Transformación y Recuperación) de Economía Circular, así como una nueva ley de residuos con énfasis en la Economía Circular.

En este contexto, un conjunto de personas e instituciones ha realizado en los últimos 18 meses, el proyecto "Economía Circular España" en 11 sectores (en el que han participado hasta ahora más de 100 empresas y asociaciones sectoriales) con el fin de identificar la visión, las mejores prácticas, las oportunidades, las barreras al cambio y las prioridades (regulatorias, tecnológicas, en fiscalidad y apoyos públicos, modelos de negocio, etc.) en cada uno de los sectores con el fin de alcanzar los objetivos cuantitativos, establecidos en la EEEC2030.


Destacamos a los co-autores del estudio:

Sr. Jaume Ferrer (coordinador)

Sra. Mar Isla (Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat - Tecnocampus de Mataró adscrito a la U. Pompeu Fabra)

Sr. Benigno Herreria, Sr. Álvaro Remon (Accenture)

Sr. Joan Batalla, Sr. Manuel Villa (FUNSEAM)

Sr. Jordi Morató, Sr. Brent Villanueva (Càtedra de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Catalunya)

 

En esta mesa debatiremos con empresas que han colaborado en el proyecto temas como: la visión a 3 años en materia de adopción de mejores prácticas de Economía Circular, ejemplos de las barreras al cambio (externas e internas) que afrontan y cómo ven la colaboración necesaria a nivel de cadenas de valor, así como con las administraciones públicas.


 

 

Fecha: 19 de abril de 2022 (martes)

Horario: de 18.30 a 20.00 horas

 

 

PROGRAMA

 

18:30h Bienvenida

Sr. Carles Puig de Travy, decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya.


18:40h Presentación del proyecto "Economía Circular España" en 11 sectores

Sr. Jaume Ferrer Marrades, empresario y profesor en EADA. Coordinador del proyecto Economía Circular España.

 

 

19:00h Mesa Redonda con empresas que han participado en el proyecto:

Sr. Joan Sabartes i Pardo, director de Operaciones del Grup BonPreu.

Sr. Pedro Ruiz Rodríguez, especialista en Sostenibilidad Ambiental de Nestlé.

Sr. David Murano Casanovas, subdirector general área de Gestión Global del Riesgo de Caja de Ingenieros.

Sra. Mar Isla Pera, economista. Coautora del Proyecto Economia Circular Espanya (informes textil y de turismo)


19:45h Debate

 

20:00h Clausura

Sr. Carles Puig de Travy, decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

Moderadora:

Sra. Ana García Molina, presidenta de la Comisión de Economía y Sostenibilidad y vocal de la Junta de Gobierno del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

 

 

 

 

.

 

Plataforma Zoom

 

Un cop s'hagi completat la inscripció, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment de l'acte en directe.

 

Inscripcions obertes fins el dia anterior a les 23:59h.

 

 

 

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA