Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació en Directe

Webinar: Curs bàsic sobre IVA

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y022/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 40 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 40 hores

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

NOVA MODALITAT DE FORMACIÓ EN STREAMING:

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATES: 23, 25 i 30 de març; 6, 8, 13, 15, 20, 27 i 29 d'abril de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 hores.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 720 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 880 €

 

 

 

FORMACIÓ BONIFICADA:

Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

 

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb clopez@coleconomistes.cat

 

 

PROFESSOR:

Sr. José María Tocornal, cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona.

 

 

 

OBJECTIUS:

El curs té com a objectiu el coneixement de l'IVA, així com la seva aplicació en operacions econòmiques, a través de l'estudi de la normativa interna i comunitària, així com de Resolucions de Tribunals Econòmic Administratius i jurisprudència de tribunals, en particular del TJUE. Per completar l'estudi es resolen casos pràctics que es plantegen.

El coneixement correcte de la norma i una deguda planificació fiscal pot suposar un avantatge competitiu important, o, simplement, evitar riscos i sancions administratives que poden arribar a ser significatives.

 

 

 

DIRIGIT A:


El curs està dirigit a persones que presten els seus serveis en despatxos d'assessorament o en departaments administratives o de comptabilitat en empreses.

 

 

 

PROGRAMA:

- Àmbit territorial. Definició d'exportacions, importacions, lliuraments i adquisicions intracomunitàries.

- Conceptes bàsics. Fet imposable. Concepte d'empresari o professional en l'IVA. Concepte de lliurament de béns i de prestacions de serveis. Operacions no subjectes.

- Exempcions.

- Autoconsums. Sectors diferenciats.

- Esdevinc de l'Impost. Règim especial el criteri de caixa. Subjecte passiu.

- Base imposable. Modificació de la base imposable: requisits, terminis, forma.

- Repercussió de l'Impost.

- Tipus de gravamen.

- Esquema de les operacions immobiliàries. Relacions amb l'ITP. Lliuraments de terrenys i d'edificacions. Arrendaments. Exempcions. Renúncia a l'exempció. Tipus impositius.

- Operacions intracomunitàries. Lloc de realització del fet imposable: subjecció a l'IVA espanyol o no, en lliuraments de béns i prestacions de serveis. Regla de la inversió del subjecte passiu.

- Adquisicions intracomunitàries: concepte, requisits, obligacions formals comptables i registrals; tributació d'aquestes operacions. Operacions triangulars. Transferències de béns. Altres operacions.

- Deduccions de quotes d'IVA suportat. Requisits. Límits i restriccions. Deduccions prèvies a l'inici d'activitats. Deduccions en sectors diferenciats.

- Regla de prorrata: funcionament. Prorrata general i prorrata especial.

- Béns d'inversió: concepte. Regularització de béns d'inversió. Tributació en el lliurament de béns d'inversió que estan en procés de regularització.

- Gestió de l'Impost i obligacions formals, comptables i registrals. Facturació.
- Models de declaració.

- El sistema d'Informació immediata (SII)

- Estudi dels règims especials. Especial menció als règims especials d'agricultura, simplificat (mòduls), recàrrec d'equivalència, béns usats, ... Forma de tributació, obligacions formals.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA