Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació en Directe

Màster d'Especialització Tributària 2020-2021

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 M001/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

d

 

EL MÀSTER QUE T'APORTA MÉS

 

Prestigi i homologació

És un dels màsters més reconeguts en el sector de l'assessorament i consultoria fiscals. Garantit pel Col·legi d'Economistes de Catalunya i per un equip docent altament qualificat. Està homologat pel Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 68 hores Altres Matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 68 h

 

 

Experiència i reconeixement

Els 30 anys d'experiència el situen com un Màster de referència i indispensable per als despatxos professionals. Bàsic per desenvolupar-se en l'àmbit fiscal i tributari.


Formació sòlida i pràctica

Ofereix una sòlida formació teòrica i, sobretot, pràctica, per tal de conèixer en profunditat la totalitat del sistema fiscal espanyol i les eines necessàries per desenvlupar l'assessorament i consultoria. Formació fonamentada en la resolució de casos pràctics.


Pràctiques professionals

Contempla pràctiques en algun dels 2.000 despatxos professionals vinculats al Col·legi. Per a aquests és una via fonamental per a la formació interna del seu equip i per incorporar nous professionals.


Inserció laboral

Més del 90% dels alumnes que han cursat el Màster estan treballant com assessors fiscals. Al llarg de les diverses edicions s'han format més de 500 professionals.

 

 

DEMANA INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS I T'INFORMAREM

 

 

PERFIL DELS ASSISTENTS

 

Titulats universitaris i estudiants que estan cursant els darrers anys de Grau que volen ser assessors fiscals.

 

Professionals recentment incorporats a un despatx professional.

 

Professionals dedicats a les àrees fiscal i tributària.

 

Professionals que volen reorientar la seva activitat cap a l'assessorament fiscal.

 

 

 

QUÈ OPINEN ELS ALUMNES DE L'EDICIÓ ANTERIOR?

 

“L’objectiu del Màster és crear veritables assessors fiscals, que vagin a cobrir les necessitats en aquest àmbit. El professorat és altament qualificat i imprimeix a les sessions molta pràctica, combinant la visió dels assessors i dels tècnics de l’Administració Tributària. En els seus 28 anys d’existència cal destacar que tothom que ha fet el Màster ha acabant treballant d’assessor fiscal"

 

Carmen Jover
Coordinadora actual del Màster d’Especialització Tributària

Alumna Màster 1990-91

 

 

 

"El Màster m'ha servit per amarar coneixements importants i les bases de cada tribut, també he entès el funcionament i l'objectiu de cadascún dels impostos"

 

Itziar Angulo | Alumna Màster 2018-19
Sòcia Angulo & Asociados Auditores S.L.

 

 

"Recomano aquest Màster a qualsevol persona que estigui interessada en iniciar la seva carrera professional o ampliar els seus coneixements en aquest sector. El personal docent ofereix un punt de vista d'aplicació de la llei que pot impulsar la nostra carrera professional"

 

J. Miguel Escalante | Alumne Màster 2018-19
Gestor administratiu. Serveis Administratius Baix Camp S.L.


 

."El Màster permet obtenir una visió transversal de la tributació que es poden trobar tant les persones físiques com jurídiques. A més a més compta amb grans professors que dominen la materia, ja que en són experts que aporten la visió tant des del punt de vista de l'Administració com des del punt de vista dels professionals que assessorem a diferents clients"

Jaume Riera | Alumne Màster 2018-19
Assessor fiscal. Arfe Servicios S.L.

 

 

PROGRAMA

 

1.- Llei General Tributària i procediments de gestió i recaptació de la Hisenda Pública.

2.- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

3.- Impost sobre Societats.

4.- Impost sobre Successions i Donacions.

5.- Impostos Municipals.

6.- Impost sobre el Valor Afegit.

7.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni.

8.- Inspecció fiscal i infraccions i sancions.

9.- Fiscalitat Internacional.

10.- Planificació fiscal.

11.- Presentacions telemàtiques.

12.-Cas pràctic.

 

 

CONTINGUTS DEL MÀSTER

 

Conceptes, estructures, elements bàsics i naturalesa dels diferents impostos.

 

Actualització de la normativa tributària, amb la incorporació de reformes i canvis legislatius.

 

Tractament i confecció de declaracions de les diferents figures impositives.

 

Realització d'exercicis pràctics seleccionats.

 

Revisió de les consultes tributàries i de les principals novetats tributàries.

 

Documentació de suport elaborada específicament en cada temàtica.


CERTIFICACIÓ

 

  • Per obtenir la titulació de Màster d'Especialització Tributària és necessari disposar d'un títol universitari, cumplir el mínim d'assistència (75% de les hores lectives) i aprovar les diferents proves.

 

 

  • Qualsevol altra persona sense titulació universitària pot assistir a les classes del Màster, sempre que tingui uns coneixements mínims acreditats. En aquest cas, si es compleix amb el mínim d'assistència (75% de les hores lectives) i s'aproven les diverses proves se li expedirà a la persona un diploma acreditatiu del Curs d'Especialització Tributària.

 

 

EQUIP DOCENT

 

Sra. Carmen Jover. Economista, assessora fiscal i professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Coordinadora del Màster.

Sra. Natàlia Caba. Directora General de Tributs i Joc del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Ignasi Ciutad. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

Sr. Martí Cors. Inspector Tributari de l'Agència Tributària Catalana. Cap de la inspecció Territorial Adjunta de l'Agència Tributària Catalana.

Sr. Juan Antonio Fernández. Cap d'Unitat de Gestió i Recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Sr. Carlos Lázaro. Director corporatiu d'Assesoria Fiscal del Banc Sabadell. Membre en excedència del Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat.

Sr. Juan Ramon Pérez Tena. Ponent del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya i Professor associat de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Sr. Javier Ragué. Advocat. Soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Sra. Paula Rodríguez-Piñeiro. Inspectora d'Hisenda de l'Estat

Sr. Jaume Saura. Enginyer en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Cap de la Dependència Regional d'Informàtica Tributària de l'AEAT a Catalunya. Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat.

Sr. José María Tocornal. Cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona.

 

 

 

 

 

DATES: del 3 de novembre de 2020 a l'1 de juny de 2021.

 

HORARI: 2 dies per setmana, de 17.00 a 21.00 hores (generalment, dimarts i dijous).

 

 

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 3.600 € *

 

PREU NO COL·LEGIATS: 4.700 € *

 

Descompte per inscripció amb pagament abans del 2.10.2020 - 300 € de descompte

 

* Facilitats de pagament.

 

 

Consulta les condicions especials de finançament:

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA