Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Qüestions clau d'auditoria i aspectes més rellevants de l'auditoria de comptes (Nova NIA 701): anàlisi i casos pràctics sobre la seva documentació

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y018/2017
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

Curs computable com a auditoria, a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent.

 

Al finalitzar el curs es realitzarà una prova avaluatòria voluntària per tal que aquells que la superin puguin incrementar les hores computables fins a un total de 12 hores.

 

 

DATA: 10 de maig de 2017.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.00 h. i de 15.00 a 18.30 h (la prova avaluatòria es farà a l'acabar la sessió, amb una durada màxima de 30 minuts).

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 250 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 325 €

DRETS DE LA PROVA: 45 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Manuel Rejón López, economista i titulat mercantil. Professor del Màster Oficial d'Auditoria de la Universitat de Granada.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El 31 de desembre es va publicar en el BOE la Resolució de 23 de desembre de 2016, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual es publica la modificació de determinades Normes Tècniques d'Auditoria i del Glossari de Termes, que és resultat de l'adaptació de les Normes Internacionals d'Auditoria per a la seva aplicació a Espanya 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 i 805; així com la incorporació d'una nova NIA-ES, la 701, i la modificació del Glossari de Termes. Amb aquesta Resolució, la normativa espanyola acull la modificació dels estàndards emesos per I'IAASB l'any 2015, centrats a millorar el valor comunicatiu de l'informe d'auditoria. L'informe i les normes indicades tenen canvis substancials que mereixen moltes hores d'estudi i modificació de procediments d'auditoria. A més, ha aparegut una nova norma, la NIA-ES 701 sobre comunicació en l'informe de qüestions clau d'auditoria (que a Espanya, per a entitats que no siguin d'interès públic, s'aplicarà als "aspectes més rellevants de l'auditoria"). Les noves NIA-ES que es publiquen vindran a substituir a les existents fins ara a partir de la seva entrada en vigor, que correspondrà als treballs d'auditoria de comptes sobre estats financers d'exercicis econòmics que s'iniciïn a partir del 17 de juny de 2016, i en tot cas per a les auditories contractades a partir de l'1 de gener de 2018.

 

La sessió se centra en la NIA-ES 701 i la manera d'afrontar la selecció, documentació i plasmació en l'informe d'auditoria de les qüestions clau de l'auditoria/aspectes més rellevants de l'auditoria, amb una elevada càrrega de casos pràctics i models que es facilitaran als assistents per al seu ús en l'esdevenir de l'auditoria de comptes.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Breu introducció dels canvis en l'informe d'auditoria.
a. La nova estructura de l'informe d'auditoria.
b. Les NIA-ES modificades: els principals canvis.

 

2. Anàlisi íntegra de la NIA-ES 701 sobre qüestions clau de l'auditoria.
a. Definició i motiu de la seva importància.
b. Diferència entre qüestions clau de l'auditoria i aspectes més rellevants de l'auditoria.
c. Quins són els objectius de l'auditor i en què consisteix el seu treball.
d. Per què són tan importants les comunicacions amb els responsables del govern de l'entitat, NIA-ES 260 (Revisada).
i. Com es determinen les qüestions clau de l'auditoria: de qüestions que requereixen l'atenció significativa a qüestions de la major importància.
f. Com figuren les qüestions clau de l'auditoria en l'informe d'auditoria.

 

3. Casos pràctics sobre qüestions clau d'auditoria/aspectes més rellevants d'auditoria.
a. Com documentar les comunicacions amb els responsables de govern de l'entitat en les diferents etapes de l'auditoria.
b. Com aprendre a redactar qüestions clau de l'auditoria.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA