Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Curs de valoració d'empreses

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y055/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FINANCES

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 12 hores en Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 12 hores

 

 

DATES: 9, 11, 16 i 18 de juliol de 2024.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 265 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 340 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Emili Batlle, economista, MBA i soci-director Star Cooperation Spain.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer els mètodes de valoració més utilitzats així com entendre en quin moment aplicar cada mètode, en base als requeriments i necessitats concretes de cada transacció i situació. Analitzar com aplicar els diferents models de valoració en l'entorn econòmic d'inestabilitat e incertesa que les empreses han d'afrontar. Especificitats en la valoració d'una start-up.

 

- Exposició àmplia i completa de tots els punts del programa d'una forma aplicada a partir d'exemples i casos pràctics.

 

- Participació activa dels assistents amb la finalitat d'afegir la seva experiència com a eina enriquidora de l'acció docent.

 

 

 

DIRIGIT A:

Professionals que per la seva posició i responsabilitats necessitin entendre els fonaments que hi ha al darrera del càlcul de valor d'una empresa o negoci, tant si han de treballar de forma directa sobre els processos de valoració com si de forma directa o indirecta es veuen involucrats en negociacions, operacions finançament específiques o altres transaccions que puguin requerir d'una valoració independent de l'empresa o negoci.

 

Empresaris i professionals que necessitin aprofundir en la identificació de les principals palanques de valor d'una empresa per, a partir d'aquest coneixement, prendre les decisions estratègiques més adequades que permeti la creació de valor a les companyies.

 

 

 

PROGRAMA:

a) Introducció a la Valoració d'Empreses i als processos de compravenda de companyies, una visió global i algunes consideracions generals.

 

b) Mètodes de valoració d'empreses:

- Mètodes estàtics. Cas Pràctic,

- Mètode per múltiples d'empreses comparables. Cas Pràctic.

- Mètodes dinàmics:

1- el cost del capital mitjà ponderat (WACC)
2- el cost dels deutes.
3- el cost de les accions

- Mètode de descompte de flux de caixa (DFC) ajustat a escenaris d'incertesa. Elaboració en Excel d'un cas pràctic. Treball sobre un cas real d'un informe final de valoració.

- Altres mètodes aplicats per firmes de Capital Risc

- Mètode d'Opcions Reals, una primera aproximació.

- Algunes consideracions sobre les valoracions en empreses de recent creació, o start-up.


 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA