Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Curs de consolidació fiscal

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y040/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 12 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 12 hores

 

 

DATES: 27 i 29 de maig; 3 i 5 de juny de 2024.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 260 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 330 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORES:

Sra. Carmen Villamar, llicenciada en Dret i Màster en Assessoria i Gestió Tributària (ESADE). És gerent a Crowe, a on es va incorporar a l'any 2016. Abans va treballar a firmes com Grant Thornton i PwC.

Sra. Rocío Marassi, llicenciada en Dret i Màster en Assessoria Fiscal i Gestió Tributària (CEF). És gerent a Crowe, a on es va incorporar a l'any 2012. Abans va treballar a firmes com EBAME.

 

 

 

OBJECTIUS:

Aquest curs té per objectiu donar una visió general del régim fiscal especial de la Consolidació, a efectes de l'Impost sobre Societats.

 

 

 

METODOLOGIA:

Les sessions es desenvoluparan a través de l'explicació de casos pràctics o exemples, que permetin un més fàcil aprenentatge d'aquest regim fiscal.

 

 

 

PROGRAMA:

- Primera Sessió: 27 maig 2024: Ponent Rocio Marassi
Introducció: Per a què serveix el règim de consolidació fiscal?
Configuració del grup de societats.
Modificacions en la composició del grup.

 

- Segona Sessió: 29 maig 2024: Ponent Carmen Villamar
Base imposable consolidada. Introducció. Despeses financeres. Vinculades.
Eliminacions i incorporacions. Deterioraments. Reducció de l'art. 23 LIS.

 

- Tercera Sessió: 3 juny 2024: Ponent Rocio Marassi
Compensació de bases imposables negatives. Novetat 2023.
Bonificacions i deduccions en la quota íntegra consolidada. Tributació mínima 15%.

 

- Quarta Sessió: 5 juny 2024: Ponent Carmen Villamar
Extinció del grup de societats: Causes i efectes. Neutralitat fiscal.
Declaracions i obligacions formals.
Àmbit geogràfic.
Inspecció i prescripció.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA