Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Altres actuacions de l'auditor de comptes en la legislació mercantil

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y104/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

 

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 3 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 3 hores

 

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATA: 29 de setembre de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 80 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 105 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Antoni Puig Rimbau, economista i auditor de comptes. Vocal de la secció del Registre d'Economistes Auditors (REA) en el Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ha estat coordinador i professor del "Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria" organitzat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (2012-2022).

 

 

 

OBJECTIUS:

Analitzar les diferents actuacions de l'auditor de comptes, ja sigui com a tal, o bé com a expert independent, en els diversos supòsits en què la legislació mercantil preveu la seva participació.

 

 

 

PROGRAMA:

1- Actuacions previstes en el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital:

Valoració d'accions:

Art 107. Règim de la transmissió voluntària per actes inter vivos.
Art 124. Transmissions mortis causa.
Art 125 Transmissions forçoses.
Art 128. Regles de liquidació de l'usdefruit.
Art 353. Valoració de les participacions o de les accions del soci (Normes comunes a la separació i l'exclusió de socis).

 

Modificacions de capital

Art. 301. Augment per compensació de crèdits (Resolució 10/4/1992, de l'ICAC).
Art. 303. Augment amb càrrec a reserves (Resolució 27/7/1992, de l'ICAC).
Art. 308 Exclusió del dret de preferència.
Art 323. El balanç en la reducció per pèrdues.

 

Endeutaments excepcionals

Art. 414. Requisits de l'emissió d'obligacions convertibles.

 

2- Actuacions previstes en la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

Art 34 Informe d'experts sobre el projecte de fusió.
Art 35 Fusió posterior a una adquisició de societat amb endeutament de l'adquirent.
Art 37 Verificació i aprovació del balanç de fusió.
Art 50 Absorció de societat participada al noranta per cent.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA