Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Taller pràctic d'anàlisi comptable-financer amb Power BI

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y125/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

 

 

 

HOMOLOGACIÓ:

Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 8 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria del curs.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 13 i 15 de desembre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 200 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 260 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORAT:

Sr. Lluís Muñiz González, economista, auditor i diplomat i màster en control de gestió i finances. Ha treballat durant més de 12 anys a l'àrea financera, control de gestió, anàlisi del pressupost i reporting, amb taules dinàmiques i Power BI. Ha escrit 19 llibres de gestió empresarial i ha impartit més de 200 seminaris i conferències.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Power BI és una eina que permet relacionar diferents fonts de dades i crear nous tipus d'anàlisi a través de la visualització de dades. Ajuda a crear nous informes i indicadors que proporcionin informació rellevant d'una forma ràpida, ajuda a obtenir les respostes que necessita d'una forma més visual i interactiva.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer el funcionament de les eines i les prestacions de Power BI desktop a nivell d'usuari amb casos pràctics.
- Aprendre a crear informes per realitzar l'anàlisi i visualització de dades comptables i financers.
- Desenvolupar visualitzacions de dades mitjançant panells, informes, quadres de comandament i presentacions gràfiques molt visuals que facilitin la presa de decisions.
- Compartir els informes amb la resta dels usuaris, perquè consultin i analitzin les dades de manera fàcil i intuïtiva.
- Aprendre a crear un model d'anàlisi de dades comptables-financeres de forma visual.

 

 

 

METODOLOGIA:


El curs s'estructura en dues parts: Un primer mòdul base perquè l'assistent conegui d'una forma practica el funcionament de l'eina i com dissenyar els informes. I un segon mòdul on, i a partir de les dades comptables, es desenvolupa un cas pràctic que permet, una vegada creats els estats financers a partir dels diaris, confeccionar, publicar i analitzar els principals indicadors financers o dashboards.

També, i durant un mes a comptar des de la finalització del curs, el ponent estarà a disposició dels assistents, mitjançant email, per resoldre els dubtes relacionats amb el curs.

 

El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic, es recomana tenir coneixements bàsics d'Excel amb taules dinàmiques.
Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti o disposi d'un ordinador portàtil que ha de tenir instal·lat Excel i la versió de Power BI Desktop, gratuïta.


 

 

DOCUMENTACIÓ:

La impartició de la formació es realitzarà mitjançant sistemes informàtics. També s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics i es lliurarà documentació de suport als usuaris.

 

 

 

DIRIGIT A:

Totes aquelles persones que hagin d'analitzar dades de l'àrea financera de manera periòdica, per a prendre decisions i desitgin aprofitar els beneficis que ofereix el Bussines Intelligence. I que necessitin utilitzar dades de diferents orígens i crear relacions entre ells per a la seva millor anàlisi, així com per a prendre millors decisions mitjançant la confecció d'indicadors, quadres de comandament, informes de reporting i gràfics.

 

 

 

PROGRAMA:

 

PRIMERA PART. MÒDUL BASE

1. Crear un model de dades a partir de dades comptables amb Power BI Desktop
- Anàlisi inicial de les taules de dades del model: dades comptables, plans de comptes i taules accessòries.
- Establir les relacions entre els diferents tipus de dades en format taules i afegir camps calculats.
- Crear el model de dades comptable que relacioni diferents tipus de taules a utilitzar.

 

2. Dissenyar els informes per analitzar les dades comptables i els balanços
- Crear informes: donar formats i obtenir detalls de les dades.
- Aplicar els filtres i segmentacions per optimitzar les anàlisis.
- Crear noves agrupacions de dades i veure detalls entre informes.

 

3. Anàlisi del compte d'explotació comptable
- Crear amb el model de dades el compte d'explotació.
- Dissenyar les fórmules dax necessàries.
- Tipus d'anàlisi de diferències entre períodes.
- Crear informes: donar formats i aplicar semàfors.

 

SEGONA PART. MÒDUL PRÀCTIC


4. Crear els estats financers amb els diaris comptables
- Crear el model de dades i les relacions entre els diaris i les taules mestres.
-Confeccionar els estats financers bàsics: balanços i comptes d'explotació.

 

5. Confecció dels principals indicadors financers o dashboards
- Disseny de diferents tipus d'informes gràfics per a l'anàlisi de balanços i del compte d'explotació.
- Confecció d'indicadors amb fórmules dax, de tipus targeta i KPIs amb objectius.
- Anàlisi de percentatges sobre vendes.
- Gràfics interactius dels indicadors financers.

 

6. Publicació d'informes financers i funcionament de Power Bi Service (web)
- Introducció al funcionament de Power BI a la web per a la gestió d'informes.
- Publicació d'informes i modificació d'informes.
- Sistema de compartir els informes entre usuaris.

 

7. Model de compte d'explotació analítica
- Analitzar el model de dades i les noves relacions analítiques.
- Revisar l'anàlisi de resultats per divisions o àrees de negoci.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA