Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Comptabilitat i fiscalitat de cooperatives

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y103/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 2 hores en Comptabilitat i 2 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 4 h

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 10 d'octubre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 120 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb clopez@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Gregorio Labatut Serer, economista, Professor titular de la Universitat de València. Membre del REC i de la Comissió Economistes Comptables. Expert en Valoració d'Empreses (AECA).

 

 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:

Les societats cooperatives tenen unes característiques pròpies d'empresa d'economia social que les distingeix de la resta de societats capitalistes.
Això fa que des del punt de vista comptable i fiscal tinguin una regulació específica que és necessari que els professionals que es relacionen amb aquesta mena de societat d'economia social coneguin.
Desenvoluparem les normes comptables i fiscals que afecten a les societats cooperatives, entre elles, les normes:

 

- ESTATAL:
Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives.
Reial Decret 136/2002. Reglament de coopertivas. (REC).

 

- CATALUNYA:

Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.

- COMPTABLE:
ORDRE ECO/3614/2003, de 16 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre els aspectes comptables de les Societats Cooperatives. (DISPOSICIÓ DEROGADA).
Orde EHA/3360/2010, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives.

- FISCAL
Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

 

 

 

PROGRAMA:

Durant la sessió es desenvoluparà des d'una perspectiva eminentment pràctica, els següents punts:

 

- Definició de societat cooperativa. Característiques.
- Règim especial de cooperatives.
- Tipus de cooperatives.
- El patrimoni net en les societats cooperatives: capital i reserves en les societats cooperatives (Fons de Reserva obligatori FRO, Fons de Reemborsament o actualització FRA i Fons de Reserva Voluntaris (FRV).
- Provisions: Fons d'Educació, Formació i Promoció (Fons de formació i sostenibilitat FFS a Andalusia).
- Distribució del resultat.
- Operacions amb els socis.
- Casos pràctics.
- Obligació d'auditoria de cooperatives.
- Fiscalitat de la cooperativa: Impost de societats. Casos pràctics.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA