Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Curs pràctic per a l'elaboració d'informes de sostenibilitat utilitzant GRI Standards

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y099/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 16 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 16 h

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 2, 7, 9 i 10 de novembre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 350 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 455 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sra. Paz Arias, llicenciada en Química, màster en Enginyeria i Gestió Ambiental. Fundadora AeQUO ESG & Sustainability Services..
Sr. José Luis Morales, ciències empresarials. Organització i gestió. Director fundador en Data. Barcelona.

Sra. Elisabet Bergés, graduada en Comunicació i Màster en Responsabilitat Corporativa a les Organitzacions. Responsable de reporting i estratègia de diàleg. Aigües de Barcelona.
Sra. Carlota Galván, Graduada en Publicitat i Relacions Públiques. Graduada en comunicació. Màster en Responsabilitat Social Corporativa i Innovació Social. Àrea de comunicació i impacte social en Microbank, banc social de CaixaBank.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El curs és una guia pas a pas de les pràctiques, requisits i processos per a elaborar l'Estat d'Informació No Financera (EINF) o informes de sostenibilitat, utilitzant GRI Standards, encara que també farem un recorregut per les noves iniciatives reguladores que està desenvolupant Europa en aquesta matèria, vinculades al new Green Deal i al Pla de Finances Europeu, sobre la base dels criteris ESG, que estan redefinint el futur del reporting en Sostenibilitat. Al final del curs, els participants tindran una comprensió clara del que es requereix i de com elaborar un informe de sostenibilitat, o un Estat d'Informació No Financera (EINF), així com hem de preparar-nos per a abordar la gestió i el report per als pròxims anys.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer què és un informe de sostenibilitat i com elaborar un estat d'informació no financera.
- Comprendre els estàndards GRI, el seu propòsit i utilitat per a elaborar un Estat d'Informació No Financera (EINF).
- Entendre el moment actual i el nou llenguatge de la Sostenibilitat, així com les tendències en reporting alineades amb la taxonomia UE.
- Passos a seguir per a preparar i publicar un informe no financer.

 

 

 

DIRIGIT A:

- Integrants de firmes de serveis professionals, consultories, enginyeries.
- Professionals de totes les funciones de les empreses (direcció general, sostenibilitat, producció, qualitat, logística, finances, màrqueting, comunicació, relació amb inversors, etc.) que desitgin conèixer el procés d'elaboració i comunicació d'un informe de sostenibilitat.


 

 

PROGRAMA:

Bloc 1 - Context

- Context i llenguatge de la sostenibilitat.
- Què són els criteris ESG?
- Què és la informació no financera?
- Com els informes de sostenibilitat promouen el canvi organitzacional i la cultura de la dada.
- Marc regulador vigent a la UE: Directiva 2014/95/UE, proposta de la nova directiva CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive), la Llei 11/2018 (Estat d'Informació No Financera i diversitat) i el Reglament de Taxonomia.

 

Bloc 2 - Estàndards en reporting

- GRI Standards: temes clau, característiques i estructura.
- ODS.
- Integrated Reporting.
- European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

 

Bloc 3 - Preparació d'un informe no financer

- Participació dels grups d'interès.
- Matriu de materialitat i priorització dels temes materials.
- Establir procediments i objectius, recopilar dades i monitorar.
- Estructura i redacció de l'informe no financer o de sostenibilitat: una comunicació concisa de com l'organització crea valor a curt, mitjà i llarg termini.
- Verificació: verificacions externes (raonable o limitada).

 

Bloc 4 - Comunicació

- Procés intern d'elaboració de l'estratègia de comunicació.
- Comunicació i divulgació de l'informe no financer.
- Nous formats per comunicar l'informe de sostenibilitat.

 

Bloc 5 - Noves formes de comunicació: un cas real

- Comunicar per connectar amb tots els grups d'interès
- Procés d'elaboració de diferents documents


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA