Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Com confeccionar i fer el seguiment dels pressupostos utilitzant taules dinàmiques amb Excel

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y096/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

 

 

 

HOMOLOGACIÓ:

Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 8 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria del curs.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 27 d'octubre i 3 de novembre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 200 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 260 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORAT:

Sr. Lluís Muñiz González, economista, auditor i diplomat i màster en control de gestió i finances. Ha treballat durant més de 12 anys a l'àrea financera, control de gestió, anàlisi del pressupost i reporting, amb taules dinàmiques i Power BI. Ha escrit 19 llibres de gestió empresarial i ha impartit més de 200 seminaris i conferències.

 

 

 

OBJECTIUS:

Aquest curs ajudarà els alumnes a dissenyar, d'una forma ràpida i eficaç, un model de confecció i seguiment del pressupost. Un model per optimitzar el control pressupostari.

 

 

 

DIRIGIT A:

Totes aquelles persones responsables dels diferents departaments de l'empresa que necessitin realitzar diferents tipus de pressupostos, fixar objectius i elaborar l'anàlisi de desviacions posterior, així com confeccionar diferents tipus d'informes, indicadors i gràfics del control pressupostari. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic.

 

 

 

PROGRAMA:

1. CONÈIXER EL FUNCIONAMENT I CONTINGUT DE LES TAULES DINÀMIQUES APLICADES AL PRESSUPOST
- Diferents formes de confeccionar una taula dinàmica.
- Els principals apartats d'una taula dinàmica: menús d'opcions i disseny.

2. DISSENY DEL MODEL PER A LA CONFECCIÓ DEL PRESSUPOST INICIAL AMB TAULES DINÀMIQUES
- Preparació de les plantilles inicials per confeccionar el pressupost per comptes comptables, àrees o departaments.
- Procés de consolidació de dades per comptes comptables, àrees o centres.
- Anàlisi del pressupost i obtenció dels comptes d'explotació per àrees o departaments.
- Model de càlcul de les previsions de tresoreria a través del pressupost.
- Tècniques de verificació de la coherència del pressupost.

3. DISSENY DEL MODEL DE CONTROL I ANÀLISI DE LES DESVIACIONS AMB TAULES DINÀMIQUES
- Integració de les dades del pressupost amb les dades comptables, àrees o centres per a la seva anàlisi.
- Elaboració de l'anàlisi de desviacions del compte d'explotació, i dels ingressos i despeses detallades.
- Confecció d'un sistema d'alertes per fer el control de les desviacions.
- Elaboració de diferents escenaris i revisions del pressupost.
- Exemple pràctic d'un sistema de pressupostos per a responsables.
- Model de forecast o previsió del resultat suma de dades reals i part del pressupost pendent per tal d'obtenir el resultat al final de l'any.

4. CASOS PRÀCTICS D'ANÀLISI I CONTROL DEL PRESSUPOST I OBJECTIUS MITJANÇANT TAULES DINÀMIQUES
- Diferents tipus de càlcul de les previsions d'ingressos.
- Desenvolupar el pressupost i l'anàlisi de desviacions d'ingressos i despeses, i el control pressupostari dels objectius comercials.
- Confecció d'un pressupost per analitzar la rendibilitat de les diferents activitats o àrees de negoci i la consolidació de dades per empreses.
- Anàlisi per mesos de les inversions previstes amb relació a les inversions reals.
- Control pressupostari d'un projecte: com analitzar les desviacions amb costos i amb temps.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA