Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

SEU DE TARRAGONA: Revisió de mètodes de Valoració d'Empreses existents, particularitats en entorns d'incertesa i l'àmbit PIME

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y090/2022
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 COMPTABILITAT I AUDITORIA

Programa

 

.


FORMACIÓ HOMOLOGADA:

- Auditors de comptes (ICAC): 8 hores Comptabilitat

- Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

Al finalitzar el curs presencial, es realitzarà una prova avaluatòria voluntària per tal de que aquells que la superin puguin incrementar les hores computables fins a un total de 12 hores.

 

 

 

DATA: dijous, 6 d'octubre de 2022

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30h i de 15.30 a 18.30h

 

 

 

 

LLOC: modalitat presencial: Col·legi d'Economistes de Catalunya seu Tarragona (Rambla Nova, 58-60, 5èA - TARRAGONA)

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 150 €

PREU NO COL·LEGIATS: 190 €

 

 

 

PROFESSORAT:

 

Sr. Emili Batlle, economista, soci-director del grup Star Cooperation i professor de Finançes Corporatives de la UB.

 

 

 

OBJECTIUS:


- Conèixer els mètodes de valoració més utilitzats així com entendre en quin moment aplicar cada mètode, en base als requeriments i necessitats concretes de cada transacció i situació. Analitzar com aplicar els diferents models de valoració en l'entorn econòmic d'inestabilitat e incertesa que les empreses han d'afrontar. Especificitats en la valoració d'una start-up.

 

- Exposició àmplia i completa de tots els punts del programa d'una forma pràctica i aplicada a partir d'exemples i casos pràctics.

 

- Participació activa dels assistents amb la finalitat d'afegir la seva experiència com a eina enriquidora de l'acció docent.

 

 

DIRIGIT A :

 

Professionals que per la seva posició i responsabilitats, necessitin entendre els fonaments que hi ha al darrera del càlcul de valor d'una empresa o negoci, tant si han de treballar de forma directa sobre els processos de valoració com si de forma directa o indirecta es veuen involucrats en negociacions, operacions de finançament específiques o altres transaccions que puguin requerir d'una valoració independent de l'empresa o el negoci.

 

Empresaris i professionals que necessitin aprofundir en la identificació de les principals palanques de valor d'una empresa per, a partir d'aquest coneixement, prendre les decisions estratègiques més adequades que permetin la creació de valor a les companyies.

 

 

 

PROGRAMA:

 

a) Introducció a la Valoració d'Empreses i als processos de compra-venda de companyies, una visió global i algunes consideracions generals.

 

b) Mètodes de valoració d'empreses:

 

o Mètodes estàtics. Cas Pràctic.

o Mètode per múltiples d'empreses comparables. Cas Pràctic.

o Mètodes dinàmics:

- el cost del capital mitjà ponderat (WACC)
- el cost dels deutes.
- el cost de les accions

o Mètode de descompte de flux de caixa (DFC) ajustat a escenaris d'incertesa. Elaboració en excel d'un cas pràctic. Treball sobre un cas real d'un informe final de valoració.

o Altres mètodes aplicats per firmes de Capital Risc.

o Mètode d'Opcions Reals, una primera aproximació.

o Algunes consideracions sobre les valoracions en empreses de recent creació, o start-up.

 

- Es recomana que els participants assisteixin al curs amb el seu ordinador portàtil -

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA