Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Curs pràctic de consolidació comptable per a auditors

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y078/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

 

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 12 hores en Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 12 h

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 8, 12 i 15 de setembre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 270 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 350 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista. Professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, i director del Màster universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB.

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB i de la UOC, expert comptable acreditat, membre de l'ACCID, assessor d'empreses.

 

Sr. Albert Valero Tamayo, economista. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor. Ex-Senior Manager d'EY. Professor de NIIF, USGAAP i Consolidació al CEF. Membre del ROAC des de la seva constitució.

 

 

 

INTRODUCCIÓ:

L'objectiu del curs és analitzar la normativa vigent aplicable a la consolidació a Espanya sota les NOFCAC i, també, la normativa que en l'actualitat s'aplica a l'auditoria de comptes anuals consolidats. Durant el curs es realitzarà un cas global de consolidació comptable i una anàlisi de la consolidació des del punt de vista de l'auditor. D'acord amb això, s'analitzarà la següent normativa:

 

- Codi de Comerç.
- Reial Decret 1159/2010 sobre formulació de comptes consolidats.
- Reial Decret 602/2016 on s'introdueixen canvis en la normativa de consolidació.
- Llei d'Auditoria de Comptes.
- NIA-ES-600.
- Resta de normativa aplicable en les vigents NIAS
-ES.
- NIAS-REVISADES (grup 700).

 

El curs combinarà la part més conceptual amb exercicis pràctics que ajudin a desenvolupar els diferents temes.

 

 

 

DIRIGIT A:

Qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses. En especial, va dirigit a aquelles persones que treballen en grups d'empreses i han de realitzar la consolidació o bé auditors que han de revisar i auditar els comptes consolidats de grups d'empreses.

 

 

 

PROGRAMA:

1a PART: LA CONSOLIDACIO COMPTABLE

1.- Introducció i normativa (Real Decret 1159/2010 i posteriors modificacions).
- Marc legal a Espanya. La regulació a partir de 2010.
- Les combinacions de negoci.
- La consolidació comptable.

2.- Conceptes preliminars que intervenen a la consolidació.
- Societats que intervenen a la consolidació
- Grups de societats: grups verticals i grups horitzontals.
- Obligació de consolidar. Exempcions.

3.- Etapes de la consolidació.
- Homogeneïtzació de la informació. Homogeneïtzació Valorativa i temporal.
- Agregació de les partides.

4.- El mètode d'integració global.
- Introducció al mètode.
- Eliminació inversió-patrimoni net
- Fons de comerç de consolidació. Càlcul i normes de valoració dels actius i passius de les societats que formen el grup.
- La valoració dels socis externs.
- Eliminacions de resultats per operacions internes

5.- Procediment de posada en equivalència (mètode de la participació). Valoració de els inversions en empreses associades.

6.- El balanç i els comptes anuals de pèrdues i guanys consolidats. Estructures i principals aspectes a tenir en compte.
- Aspectes generals
- Estructura del balanç consolidat
- Estructura del compte de PiG consolidat

 

2a PART: LA CONSOLIDACIO COMPTABLE i L'AUDITORIA


1.- Documentació i planificació d'una auditoria de comptes anuals consolidats.

2.- Exemple d'una auditoria de comptes anuals consolidats d'un grup multinacional.

3.- Cas global de consolidació i informació a proporcionar a la memòria consolidada.

4.- Informe d'auditoria de comptes anuals consolidats.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA