Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Comptabilitat i auditoria de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y070/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

 

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:


Auditors de Comptes (ICAC): 2 hores en Auditoria i 2 hores en Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 4 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria del curs.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 12 i 14 de setembre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 18.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU D'ENTITATS NO LUCRATIVES: 115 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Xavier Sentís, economista. professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs es donar a conèixer les obligacions comptables de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, en particular la formulació dels seus comptes anuals.

 

Durant el curs es presentarà la normativa comptable aplicable, i la seva aplicació pràctica, amb les resolucions de l'ICAC i d'altra normativa comptable vigent. S'incidirà en els aspectes més rellevants de la formulació dels Comptes Anuals, en especial en la memòria.

 

 

 

DIRIGIT A:

Professionals vinculats a les àrees financeres de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, així com assessors comptables i fiscals, que necessitin conèixer els nivells mínims d'informació de les memòries d'aquestes entitats.

 

 

 

METODOLOGIA:

Durant el desenvolupament del curs es combinarà l'exposició de la normativa comptable amb casos pràctics de comptes anuals i de memòries. I, també, l'anàlisi de casos per manca d'informació en les memòries i el seu efecte sobre els informes d'auditoria.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Marc general : normativa i obligacions comptables aplicable a les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública.

 

2.- Adaptació del PGC a les fundacions i associacions d'utilitat pública:

- Comptes anuals: continguts i models.
- La importància de la memòria en aquestes entitats.
- Quadre de comptes i relacions comptables.

 

3.- Normes de valoració i procediments d'auditoria

 

4.- Exposició i anàlisi dels comptes anuals amb casos pràctic.

 

5.- El contingut mínim de la memòria i els seus possibles efectes en l'informe d'auditoria davant d'una manca d'informació en la memòria.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA