Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

La nova gestió de qualitat en l'àmbit de l'auditoria

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y069/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

 

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 4 hores Auditoria
Experts Comptables acreditats (RECC): 4 hores

 

Al finalitzar el curs es realitzarà una prova avaluatòria voluntària per tal que aquells que la superin puguin incrementar les hores computables fins a un total de 6 hores.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 16 de setembre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 80 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 105 €

 

 

 

PROFESSORAT:

Sr. Xavier Amargant Moreno, economista, auditor, advocat, revisor del Control de Qualitat en excedència en conveni amb l'ICAC.

 

 

 

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS:

 

El passat dia 2 de febrer de 2022 l'ICAC va aprovar l'exposició pública de tres noves normes que en pocs mesos hauran d'aplicar els auditors de comptes i societats d'auditoria.


Es tracta de la Norma de Gestió de la Qualitat en les firmes d'auditoria que realitzen auditories d'estats financers (NIGC1-ES) i la Norma de Revisió de Qualitat dels Encàrrecs (NIGC2-ES), així com de la Norma Tècnica d'Auditoria de Gestió de la Qualitat dels estats financers (NIA-ES 220 revisada).


Aquesta sessió està destinada a auditors de comptes i responsables de qualitat de firmes d'auditoria i tractarà de fer una aproximació essencial a les novetats que suposen aquestes disposicions, especialment en relació a la normativa actual vigent en aquesta matèria: La Norma de Control de Qualitat.


 

 

PROGRAMA:

 

S'analitzaran especialment les novetats en relació als següents aspectes:


1. Del CONTROL DE QUALITAT a la GESTIÓ DE LA QUALITAT: un canvi de nom i de concepció.


2. El PROCÉS DE VALORACIÓ DEL RISC en la Gestió de la Qualitat.


3. Del concepte de LIDERATGE a la idea de GOBERNANÇA.


4. L'ORGANITZACIÓ INTERNA com a concepte.


5. Els PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS I COMPTABLES: una nova necessitat.


6. Els REQUERIMENTS D'ÈTICA aplicables.


7. ACCEPTACIÓ i CONTINUITAT d'encàrrecs.


8. REALITZACIO dels encàrrecs.


9. RECURSOS.


10. INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ.


11. RESPOSTES PREDETERMINADES.


12. La REVISIÓ DE CONTROL DE QUALITAT o revisió de segona firma (EQCR).


13. El procés de SEGUIMENT i CORRECCIÓ (fins ara seguiment).


14. Requeriments de la XARXA o SERVEIS DE XARXA.


15. EVALUACIÓ DEL SISTEMA DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT.


16. DOCUMENTACIÓ.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA