Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: Procés global de Due Diligence: aspectes financers i fiscals

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y058/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FINANCES

Programa

 

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 6 hores en Comptablitat i 3 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 9 h

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 15, 20 i 22 de setembre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 195 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 250 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Ferran Sala, diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, Màster en Auditoria i Comptabilitat per la Universitat de Barcelona, Màster en Banca, Borsa i Finances per ESERP BUSINESS SCHOOL i Membre del Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC). Director Deloitte M&A Transaction Services


Sra. Clara Faura, Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Assessoria i Gestió Tributaria per ESADE. Associada sènior del Departament de Fiscal de Deloitte. Membre de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

 

 

 

OBJECTIUS:

Els objectius del curs són els següents:

1) Entendre les principals característiques i objectius d'un treball de Due Diligence Financer i Fiscal.
2) Entendre les diferències més importants entre un treball d'auditoria i de Due Diligence.
3) Analitzar els principals riscos de la transacció que es poden trobar en les diferents àrees en les que es divideix l'anàlisi dels EEFF, així com els riscos més rellevants de caràcter fiscal en matèria d'IS, IRPF, IVA, IRNR, Tributs locals, etc.
4) Conèixer les principals tècniques d'anàlisi que s'utilitzen en cadascuna d'aquestes àrees per mitigar aquests riscos.

 

 

 

PROGRAMA:

Due Diligence Financer

1. Objectius del curs.
2. Introducció al Due Diligence i definicions

a. Perquè fer una Due Diligence?
b. Què espera un comprador d'un procés de Due Diligence?
c. Objectius del Due Diligence.
d. Etapes d'una Transacció.
e. Tipologia d'informes.
f. Tipologia d'inversions i adaptació del Due Diligence.
g. Agents d'una Transacció.
h. Due Diligence vs Auditoria.
i. Aspectes generals del Due Diligence.
j. Definicions.

3. Àrees d'anàlisis
a. Compte de resultats.
b. Balanç de situació.
c. Fluxos de caixa.

4. L'informe de Due Diligence
5. Conclusió.

 

Due Diligence Fiscal
1. Aspectes preliminars:
a. Concepte.
b. Finalitat.
c. Metodologia.
d. Responsabilitat.
e. Aspectes a tenir en compte.
f. Informe.
g. Contingències fiscals.
2. Aspectes generals a tenir en compte
3. IS: Aspectes a tenir en compte
4. IRPF: proves de tipus, quadre de bases, contingències típiques
5. IVA: tipus impositiu, nous supòsits d'inversió del subjecte passiu, modificació BI, quadres de bases, facturació

6. IRNR: Aspectes a tenir en compte

7. Tributs locals


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA