Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

SEU DE TARRAGONA: Mòdul 1: ITPAJD i ISID en la fiscalitat immobiliària

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G172/2023
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 FISCAL

Programa

esofitec

 

 

 

DATA: 2 d'octubre de 2023

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 hores

 

 

 

LLOC: modalitat presencial: Col·legi d' Economistes de Catalunya seu Tarragona (Rambla Nova, 58-60, 5èA)

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 110€

PREU NO COL·LEGIATS: 160€

 

 

 

DIRIGIT A:

- Assessors fiscals.
- Directors financers, controllers, caps de comptabilitat d'empreses promotores, immobiliàries i constructores.
- Tots els professionals d'empreses promotores, immobiliàries i constructores interessats en la temàtica del curs.

 

 

 

Curs sobre Fiscalitat Immobiliària

Només MÒDUL 1 - ITPAJD i ISID en la fiscalitat immobiliària

 

PONENT:


Sra. Natàlia Caba, llicenciada en Dret. Directora General de Tributs i Joc del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

 

 

PROGRAMA:

 

1.- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD).
1.1 Resum dels elements bàsics de l'Impost.
1.2 Impost "residual" respecte de l'IVA - Esquema bàsic de relació IVA/ITPAJD.
1.3 Anàlisi de les operacions immobiliàries (TPO).

1.3.1 Adquisició de béns immobles (compravenda, adjudicació en pagament i per a pagament de deutes i en pagament d'assumpció de deutes,...)

- Tipus impositius general i reduïts: adquisició habitatge habitual.

1.3.2 Adquisició d'habitatges per a la seva revenda per empresa immobiliària.
1.3.3 Lloguer d'immobles.

1.3.4 Constitució de drets reals.
1.3.5 Operacions urbanístiques.

1.3.6 Modalitat AJD: préstec hipotecari, obra nova, divisió horitzontal, agrupació, segregació, etc..

 

2.- Impost sobre Successions i Donacions (ISD).
2.1 Resum dels elements bàsics de l'Impost.

2.2 Tractament de l'habitatge habitual.

2.2.1 Reducció del 95% en la transmissió mortis causa.
2.2.2 Donació d'habitatge al descendent (o de diners per adquirir-lo).
2.3 Empresa familiar: l'activitat de lloguer d'immobles.

 

3.- La base imposable en l'ITPAJD i en l'ISD: valor, valor de mercat i valor de referència.SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA