Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

SEU DE TARRAGONA: Mòdul 2: Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G170/2023
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 FISCAL

Programa

esofitec

 

 

 

DATA: 4 d'Octubre de 2023

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 hores

 

 

 

LLOC: modalitat presencial: Col·legi d' Economistes de Catalunya seu Tarragona (Rambla Nova, 58-60, 5èA)

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 110€

PREU NO COL·LEGIATS: 160€

 

 

 

DIRIGIT A:

- Assessors fiscals.
- Directors financers, controllers, caps de comptabilitat d'empreses promotores, immobiliàries i constructores.
- Tots els professionals d'empreses promotores, immobiliàries i constructores interessats en la temàtica del curs.

 

 

 

Curs sobre Fiscalitat Immobiliària :

Només MÒDUL 2 - Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

 

PONENT:

Sr. Jordi Bertran i Ribera, economista i assessor fiscal. Soci-director de Bertran Ribera Asesores SLP.

 

 


PROGRAMA:

 

I. Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).


1.- Règim d'individualització de rendes

2.- Condició de contribuents de les societats civils / comunitats de bens

3.- Rendiments del capital immobiliari.
. Despeses deduïbles.
. Reducció dels rendiments de capital immobiliari.
. La fiscalitat de l'arrendament turístic.

4.- Qualificació com rendiment d'activitats econòmiques dels arrendaments d'immobles
. Delimitació del concepte.
. Diferències doctrinals entre l'IRPF i l'Impost sobre Societats - Concepte de Patrimonialitat -

5.- Guanys Patrimonials
. Supòsits en els que no es produeix alteració / guany patrimonial. Estudi especial dels casos de divisió de la cosa comuna.
. Determinació dels valors de transmissió, adquisició i del guany patrimonial.
. Exempcions aplicables.
. Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió.
. Supòsits específics de determinació del guany patrimonial en una operació immobiliària.
. Disposició transitòria novena. Règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994.

. Incidència del "valor de referència"

6.- Valoració de rendes en espècie (utilització d'habitatge per un treballador, soci, etc.).

7.- Imputacions immobiliàries.

8.- Nova deducció (Reial-Decret 19/2021 de 5 d'octubre, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) Reforma energètica.

9.- Règim transitori de la deducció per adquisició de l'habitatge habitual., així com de la deducció per lloguer de l'habitatge habitual.

 

II. L'Impost sobre el Patrimoni de les Persones Físiques.

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA