Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Webinar: Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. El canal denúncies

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G099/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 JURÍDICA

Programa

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 13 d'abril de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 18.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 50 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 65 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sra. Maria José Moragas, advocada, sòcia responsable de l'Àrea Legal de BNFIX PICH TAX LEGAL AUDIT ADVISORY.

Sr. Josep Fígols, llicenciat en Ciències Físiques. IESE Developing Leadership Competencies Program. Soci responsable de BCN RESSOL.


 

 

 

PRESENTACIÓ:

Amb l'aprovació d'aquesta llei s'incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019. Aquesta Llei és aplicable, entre altres, a totes les empreses o organitzacions amb 50 o més treballadors. Les empreses amb menys de 50 treballadors queden eximides d'implementar un canal d'informació, sempre que una altra llei no les obligui a això.

 

La finalitat de la llei és facilitar el que les persones físiques que han obtingut informació sobre infraccions de Dret de la Unió Europea o de caràcter penal o administratiu greu dins del seu entorn laboral o professional puguin informar estant protegits a través d'un sistema intern de comunicació.

 

La llei, doncs, té dos clars objectius, protegir els informants i establir les normes mínimes dels canals d'informació.

 

 

 

PROGRAMA:

- Antecedents: La Directiva UE 2019/1937 i la seva transposició a través de la Llei 2/2023.
- Objectiu o finalitat de la Llei.
- Àmbit material i personal d'aplicació de la llei.
- Sistema Intern d'Informació S.I.I.
- Responsable del Sistema Intern d'Informació.
- Procediment de gestió d'informacions.
- Canal extern d'informació de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant A.A.I.
- Mesures de protecció.
- Protecció de dades.
- Règim sancionador.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA