Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Campanya de Renda 2022 (2a edició)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G072/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

 

DATES: 13, 14 i 17 d'abril de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.30 hores.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 175 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 230 €

 

 

 

PROFESSORA:

Sra. Carme Jover, economista i assessora fiscal. Professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i professora de la Barcelona School of Management de la UPF. Membre del Consell Directiu i del Comitè Tècnic del REAF-CGE. Presidenta de la Comissió de Fiscalistes /REAF Catalunya (CEC).

 

 

 

OBJECTIUS:

Dins de la Campanya de Renda aquest curs té per objectiu concretar, des d'un punt de vista eminentment pràctic, el tractament i la confecció de les declaracions per a l'IRPF de l'exercici del 2022. El temari del curs és un repàs a la legislació fent especial èmfasi en les novetats de l'exercici 2022, en relació amb la campanya anterior de renda.

 

En les sessions es realitzaran una sèrie de supòsits pràctics, seleccionats amb la intenció d'aclarir determinats aspectes de la matèria. També, s'analitzaran les darreres consultes tributàries en relació amb l'IRPF, i les Sentències o Resolucions relacionades amb el mateix.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Elements bàsics de la configuració de l'impost.
2.- Determinació de la base imposable.
3.- Imputació temporal d'ingressos i despeses.
4.- Integració i compensació.
5.- Base liquidable, quotes tributàries i deduccions.
6.- Opció de tributació conjunta.
7.- Aspectes de gestió implicats en la campanya de renda.
8.- Novetats tributàries.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA