Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

cerca avançada: Notícies Comptabilitat


Pàgina 1 de11a

Total Informaciones: 106

29/09/2021
Resolució de 29 de setembre de 2021 de l'ICAC

Per la qual es modifiquen els models 02 i 03, d'informació a remetre pels auditors de comptes exercents i societats d'auditoria, respectivament, aprovats per Resolució de 29/06/2012

29/07/2021
Resolució de 26 de juliol de 2021, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

per la qual s'estableixen les condicions per a la dispensa dels programes d'ensenyament teòric i de la primera fase de l'examen d'aptitud professional

28/07/2021
Resolució de 26 de juliol de 2021 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

sobre diversos aspectes relacionats amb l'acreditació i informació del requisit de formació pràctica exigit per a accedir al Registre Oficial d'Auditors de Comptes

Pàgina 1 de11a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA