Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

cerca avançada: Notícies Comptabilitat


Pàgina 1 de12a

Total Informaciones: 120

21/04/2022
Resolució de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), per la que es publiquen normes de control de qualitat intern

Resolució de 20 d’abril de 2022, de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), per la qual es publiquen les normes de control de qualitat intern, "Gestió de la qualitat en les firmes d'auditoria que realitzen auditories d'estats financers" (NIGC1-ES) i "Revisions de la Qualitat dels Encàrrecs" (NIGC2-ES), resultat de l'adaptació de les Normes Internacionals de Gestió de Qualitat 1 i 2, respectivament; així com la Norma Tècnica d'Auditoria "Gestió de la qualitat d'una auditoria d'estats financers" (NIA-ES 220 (Revisada)), resultat de l'adaptació de la Norma Internacional d'Auditoria NIA 220 (Revisada)

Pàgina 1 de12a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA