Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Fiscal

cerca avançada: Notícies fiscal


Pàgina 1 de22a

Total Informaciones: 211

07/04/2021
Ordre HAC/320/2021, de 6 d'abril

per la qual s'estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a beneficiaris durant l'any 2020 de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació.

07/04/2021
Reial Decret 243/2021. de 6 d'abril

pel qual es modifica el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, en transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori d'informació en l'àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d'informació.

Pàgina 1 de22a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA