Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

cerca avançada: Notícies fiscal


Pàgina 1 de27a

Total Informaciones: 261

31/08/2022
Reial Decret 712/2022, de 30 d'agost

Pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle.(BOE, 31-agost-2022)

31/08/2022
Ordre HFP/826/2022, de 30 d'agost

Per la qual s'aprova el model 587 "Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle. Autoliquidació" i el model A23 "Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle. Sol·licitud de devolució", es determinen la forma i procediment per a la presentació d'aquests, i es regulen la inscripció en el Registre territorial i la gestió de la comptabilitat d'existències.(BOE, 31-agost-2022)

28/06/2022
Sentència Tribunal Superior de Justícia Europeu en l'assumpte C-278/20

Responsabilitat de l'Estat pels danys causats als particulars per infracció del Dret de la Unió: Espanya ha incomplert les obligacions que l'incumbeixen en virtut del principi d'efectivitat

Pàgina 1 de27a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA