Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

cerca avançada: Notícies fiscal


Pàgina 1 de21a

Total Informaciones: 204

07/04/2021
Ordre HAC/320/2021, de 6 d'abril

per la qual s'estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a beneficiaris durant l'any 2020 de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació.

07/04/2021
Reial Decret 243/2021. de 6 d'abril

pel qual es modifica el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, en transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori d'informació en l'àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d'informació.

25/02/2021
Consulta de l’ICAC: Comptabilització de les condonacions i reduccions dels lloguer per la Covid-19

Consulta sobre el tractament comptable de les reduccions de rendes acordades en un contracte d'arrendament operatiu de local de negoci per causa de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern per a fer front a l'efecte de la crisi sanitària del COVID-19.

08/02/2021
Ordre VEH/30/2021, de 2 de febrer

per la qual es modifiquen els models 650 i 652 de l'impost sobre successions i donacions, aprovats per l'Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya.

04/02/2021
Resolució de 18 de gener de 2021, de la Direcció de l'AEAT

per la qual es defineixen el procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Pàgina 1 de21a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA