Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

cerca avançada: Notícies fiscal


Pàgina 1 de20a

Total Informaciones: 200

25/02/2021
Consulta de l’ICAC: Comptabilització de les condonacions i reduccions dels lloguer per la Covid-19

Consulta sobre el tractament comptable de les reduccions de rendes acordades en un contracte d'arrendament operatiu de local de negoci per causa de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern per a fer front a l'efecte de la crisi sanitària del COVID-19.

08/02/2021
Ordre VEH/30/2021, de 2 de febrer

per la qual es modifiquen els models 650 i 652 de l'impost sobre successions i donacions, aprovats per l'Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya.

04/02/2021
Resolució de 18 de gener de 2021, de la Direcció de l'AEAT

per la qual es defineixen el procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

01/02/2021
Resolució de 19 de gener de 2021, de la Direcció de l'AEAT

per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2021.

27/01/2021
Comunicat ATC_Publicació de l'Ordre VEH/13/2021, de 25 de gener

per la qual es fixen els honoraris màxims a percebre per les persones perites terceres en les taxacions pericials contradictòries

14/01/2021
ORDRE HAC/5/2021, de 13 de gener

Per la qual s'estén el termini de domiciliació corresponent a la presentació de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries

14/01/2021
Resolució de 13 de gener de 2021

De la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per la qual s'estableix l'estructura i organització territorial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Pàgina 1 de20a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA