Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

2 oct 2023

Indicador del mes de setembre de 2023: L'economia circular

Notícies Economia i Sostenibilitat

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

L'economia circular és un model de producció i consum que es basa en compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents totes les vegades que sigui possible per crear un valor afegit. D'aquesta manera el cicle de vida dels productes s'allarga.

1033
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pràctica representa reduir els residus al mínim. Quan qualsevol producte arriba al final de la vida, l'objectiu es que els seus materials es mantinguin dins de l'economia tant com es pugui gràcies al reciclatge, per tal de que siguin utilitzats una vegada i una altra, creant així un valor addicional. És un model molt diferent si el comparem amb el model econòmic lineal tradicional, basat principalment en el concepte "usar i llençar", que requereix grans quantitats de materials i energia barats i de fàcil accés.

 

Perquè hem de canviar al model d'economia circular? El principals beneficis son:

 • Protegir el medi ambient.
 • Reducció d'emissions anuals de gasos d'efecte hivernacle.
 • Reduir el consum d'energia i recursos, es calcula que el 80% de l'impacte ambiental d'un producte es determina en la seva fase de disseny. L'embalatge també es un problema important en aquest sentit.
 • Milloraria la seguretat del subministrament de matèries primeres.

 

En aquest vídeo podreu veure: L'Economia Circular en 1 minut

 

ECONOMIA CIRCULAR I ODS
Cinc dels 17 ODS estan relacionats directament amb l'economia circular ODS 6: Aigua neta i sanejament, ODS 7: Energia assequible i no contaminant, ODS 8: Treball decent i creixement econòmic, ODS 12: Producció i consum responsables, ODS 15: Vida ecosistemes terrestres) i altres 3 estan relacionats indirectament (ODS 1: Fi de la pobresa, ODS 2: Fam zero, ODS 14: Vida submarina).

 

SECTORS ECONOMICS I ECONOMIA CIRCULAR
Moltes dades econòmiques inviten a avançar urgentment en el model de l'economia circular:

 • Augment de la població mundial fins a 9.800 M el 2050 (Our World in Data. 2016.)
 • La demanda energètica global augmentarà un 36% fins al 2035 (AIE, 2008) i la d'aigua un 40% fins al 2030 (2030 WRG, 2009).
 • Les reserves d'elements clau com or, plata, indi, iridi i tungstè es podrien esgotar en 50 anys (Fundació Ellen Macarthur- FEM, 2012)

 

Per tant, moltes son les oportunitats que s'obren, aquestes son només algunes:

 • 1 bilió $ d'estalvis mundials per a l'any 2025 (WEF i FEM).
 • A la UE es podrien reciclar o reutilitzar 600M Tn de residus addicionals anualment (CE).
 • D'aquí al 2030 es preveu la creació de 1-3 M de nous llocs de treball en economia circular a Europa (WRAP, 2015)
 • Cada any els europeus generen 25 milions de tones de residus de plàstic, però només se'n recicla el 30 %.
 • Estalvi potencial de més de 630.000 M€/any a UE amb polítiques sostenibles en la gestió de residus(CE). (Plastics Europe & Eurostat).

 

El Earth Overshoot day, el Dia de l'Excés de la Terra és el dia en el qual la demanda de recursos naturals per part del conjunt de la humanitat, en el temps transcorregut d'un any concret, supera el que la Terra és capaç de regenerar en tot aquell any. En el gràfic es pot veure com cada any hi arribem abans. L'economia circular ajuda també a endarrerir aquesta data.

1033
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA CIRCULAR I EMPRESA
L'estudi dels sectors econòmics rellevants a Catalunya en l'àmbit de l'EC, fet per la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'any 2019, titulat "Quins son els impulsors de l'economia circular?", destaca els sectors que tenen majors oportunitats son:

 • Agroalimentari (Lab Ecoinnovación)
 • Salut (Lab Ecoinnovación)
 • Envasat (Lab Ecoinnovación)
 • Disseny industrial (en prep. Lab Ecoinnovación)

 

Dins de la Jornada de Reflexió Catalunya Circular feta també per la Generalitat al maig del 2023, aquestes varen ser algunes de les seves conclusions:

 • Diferents grups destaquen una aproximació sectorial com estratègia per reforçar el rol de Catalunya Circular.
 • Necessitat d'una "finestreta única". Es convenient simplificar tràmits i necessitat d'un major alineament entre administracions i departaments.
 • Catalunya Circular no pot ser excloent, per ser un Hub de Hubs la visió club/associats pot no ser la més convenient i idealment hauria d'incloure totes les AAPP implicades en EC a Catalunya.
 • Es destaca que Catalunya Circular hauria d'incorporar eines o tecnologies per aconseguir crear més comunitat, més interacció i més participació activa de les entitats que el conformen.

Aquest es l'enllaç per entrar al web de Catalunya Circular.

 

ALTRES RECURSOS
Per tal de conèixer en quin moment estan les empreses en relació amb la transició cap a l'economia circular i saber si estan avançant ben enfocades, una eina imprescindible són els indicadors.

Comparteix-nos:  

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA