Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

13 jun 2023

Indicador del mes de juny de 2023: La biodiversitat

Notícies Economia i Sostenibilitat

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

La biodiversitat és el suport de totes les activitats econòmiques i del benestar humà. Dona el suport crític als serveis ecosistèmics com el proveïment de l'aigua i dels aliments, però també dona suport a altres serveis menys visibles com la pol·linització, la regulació del cicle de l'aigua o dels nutrients. La humanitat, però, està destruint la biodiversitat, per exemple a Catalunya, i segons l'Estat de la Natura a Catalunya 2020, la biodiversitat a Catalunya ha disminuït un 25% entre els anys 2022 i 2019; a nivell mundial aquesta pèrdua de la biodiversitat representa el 60%. El canvi en els usos del sòl (la desaparició de determinats hàbitat com per exemple, la selva amazònica) i l'ús intensiu dels recursos naturals en són la causa principal, però cal afegir els efectes del canvi climàtic i l'arribada d'espècies no autòctones. A nivell global, es calcula que un milió d'espècies estan en perill d'extinció (s'estima que a nivell mundial hi ha uns 8 milions d'espècies) (IPBES, 2019).


El model econòmic totalment desacoblat de la natura està generant aquesta pèrdua constant de biodiversitat a nivell global. Segons l'informe The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review, des de fa dues dècades, el capital natural ha disminuït gairebé un 40%, mentre que el capital produït s'ha duplicat i el capital humà ha augmentat un 13%.1033

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest context, i aprofitant que el dia 22 de maig va ser el Dia Mundial de la Biodiversitat, presentem com a indicador del mes de juny la biodiversitat.

 

Què és el capital natural?

 

 

La biodiversitat i els ODS
La biodiversitat és un aspecte clau per la supervivència del planeta i dels humans. En aquest sentit, l'Agenda 2030 inclou dos indicadors relacionats amb la biodiversitat: vida marina (ODS 14) i vida terrestre (ODS 15) La preservació dels ecosistemes marins i terrestres esdevenen clau per aturar la pèrdua d'espècies i protegir les més amenaçades. Saber, doncs, quin percentatge de territori marí i terrestre està protegit ens permet saber en quin grau es protegeix la biodiversitat al nostre territori.

 

Sectors econòmics i biodiversitat
Segons Biodiversidad, economia y empleo en España, només un 0,12% del PIB espanyol es va invertir en la protecció de la biodiversitat i del territori i s'estimen uns 372.000 llocs de treball, que representen un 1,78% respecte el total (2021). Si Espanya avancés per assolir els objectius de Convenció de la Diversitat Ecològica, l'Agenda 2030 i la Estratègia de la UE per la Biodiversitat 2030 es crearien entre 69.000 - 172.000 llocs de treball en la prevenció i extinció d'incendis i entre 137.000 i 740.000 llocs de treball de treball en el sector agropecuari amb un perfil agroecològic. La pesca sostenible podria aportar entre 12.000 - 56.000 llocs de treball nous. A més, seria necessari reforçar els mecanismes de control, regulació i formació ambiental que podrien generar entre 7.500 i 133.700 nous llocs de treball.


A Catalunya, segons, ECOCASA, els sectors econòmics més afectats per la pèrdua de la biodiversitat són el sector primari (agricultura, ramaderia, pesca), el sector forestal, la construcció, l'energia i la indústria de l'alimentació. També el sector turístic vinculat a la natura pot patir severs impactes econòmics.

 

Biodiversitat i empresa

1033

La pèrdua de la biodiversitat pot afectar l'empresa, en funció del seu model de negoci i la dependència que tingui de la biodiversitat. A nivell global, si el ritme de pèrdua d'espècies no es redueix, les pèrdues s'estimen en 9,87 bilions de dòlars del PIB global. Prenent mesures per desacoblar la pèrdua de la biodiversitat del desenvolupament econòmic, les pèrdues es reduirien entre 2,65 bilions i 0,23 bilions.

 

Per reduir els seus efectes sobre la pèrdua de la biodiversitat i reduir-ne els riscos associats, l'empresa hauria d'establir objectius alienats amb els objectius globals, integrar la biodiversitat en el model de negoci i incorporar la natura en els processos de decisions. Per exemple, a través dels sistemes de gestió ambiental (EMAS, ISO), l'ús de l'etiquetatge ecològic o la incorporació de la responsabilitat social a l'empresa (RSE, Globar Reporting Iniciative). També la sensibilització interna i dels grups d'interès és una bona eina per integrar la biodiversitat en les decisions empresarials. En aquest sentit, el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) va publicar l'any 2014 ECO4BIZ, guia recopilatòria d'eines empresarials.

 


Altres recursos:
- Estratègia bioeconomia de Catalunya

Comparteix-nos:  

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA