Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

5 des 2023

Indicador del mes de novembre de 2023: Mobilitat

Notícies Economia i Sostenibilitat

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

Entenem per mobilitat el trasllat de persones i mercaderies per qualsevol mitjà de transport. Com a eixos vertebradors hem de tenir present que la mobilitat ha de ser sostenible i segura. També hauria de ser inclusiva i equitativa. Per aconseguir-ho es fonamental l'oferta d'infraestructura per al conjunt de la mobilitat, bé sigui de persones o mercaderies, amb transport públic o vehicle privat.

 

1033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana Europea de la Mobilitat

 


Cada any, entre el 16 i el 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM). El Departament de Territori impulsa la participació en aquesta campanya.

 


El tema escollit per la Comissió Europea el 2023 és 'Eficiència energètica' i el lema és 'Combina i mou-te!'.

 


La Setmana Europea de la Mobilitat és una campanya per sensibilitzar els responsables polítics i també la ciutadania de les conseqüències negatives que té l'ús irracional del cotxe a la ciutat. En aquest marc, el 22 de setembre es va celebrar el Dia sense Cotxes, per trobar solucions als problemes derivats de l'augment del trànsit a les ciutats.

 


Atès que més del 70% dels ciutadans de la UE viuen en zones urbanes, la mobilitat urbana ha esdevingut un factor important que afecta la qualitat de vida i la salut. La gestió de la mobilitat urbana és un dels instruments clau de què disposen els governs locals per fer la transició cap a un futur més sostenible i complir l'objectiu de reduir en un 90% les emissions de gasos d'efecte hivernacle procedents del transport, i com s'estableix al Pacte Verd Europeu, contribuir a abordar qüestions com ara la congestió del trànsit i la mala qualitat de l'aire a tot el continent.

 

CATALUNYA I ESPANYA

 


A Catalunya la Generalitat ha creat l'observatori de la mobilitat a Catalunya, l'objectiu és que esdevingui una eina d'informació i un fòrum d'anàlisi tant per persones com per mercaderies.

 


Algunes dades d'interès a Catalunya.

 


De les matriculacions de vehicles per combustible a l'any 2022 a Catalunya, només el 5,6% son elèctrics.

800 

 

 

El trànsit de mercaderies transportades als aeroports de Catalunya té una tendència creixent els anys 2022 i 2023.

 


En canvi el Trànsit de mercaderies transportades en els principals ports de Catalunya, Barcelona i Tarragona, ha tingut una tendència a la baixa durant el 2022.

 


Trànsit de mercaderies a FGC es limita a la línia Anoia-Llobregat diferenciant el tipus de càrrega (sal, potassa i cotxe), la tendència es creixent al 2022 en potassa i cotxes.

 


A Catalunya es evident que si es vol potenciar el transport de viatgers amb transport públic, s'han de millorar urgentment infraestructures com els trens de rodalies a Barcelona.

 


A Espanya, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha desenvolupat es.mobilitat, l'Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030, que guiarà les actuacions del MITMA en matèria de mobilitat, infraestructures i transports en els propers 10 anys i que va ser aprovada pel Consell de Ministres el 10 de desembre de 2021.

1033 

 

No deixa de ser sorprenent la paràlisi en relació al corredor del mediterrani, una infraestructura ferroviària que tots els experts defensen per moltes raons, però la més important d'elles es la reducció de la contaminació.

 


El Corredor Mediterrani respon a les necessitats del 44% del PIB i del 50% de les exportacions espanyoles. Tinguem present que el transport de mercaderies per tren a Espanya, té una percentatge testimonial del 1,2% que hauria d'augmentar urgentment.

 

MOBILITAT I ODS


Hi ha tres ODS que tenen relació directa amb la mobilitat. Es tracta de l'ODS 11 per les ciutats i comunitats sostenibles, que depèn en gran mesura de l'impacte que hi té el transport; l'ODS 12, per la producció i el consum responsables, on la mobilitat es veu afectada per la gestió dels productes i els residus, i, finalment, l'ODS 13 d'acció pel clima, ja que la mobilitat suposa un 25%.

 


Segons el Departament d'Afers Econòmics y Socials de les Nacions Unides, a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, el transport sostenible s'integra en diferents ODS i metes, en particular els relacionats amb la seguretat alimentària, la salut, l'energia, el creixement econòmic, la infraestructura i les ciutats i els assentaments humans. La importància del transport per a l'acció climàtica es reconeix a més a la CMNUCC (La Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic): el sector del transport exercirà una funció especialment important en la consecució de l'Acord de París, ja que prop d'una quarta part de les emissions mundials de gasos amb efecte d'hivernacle relacionades amb l'energia procedeixen del transport i que es preveu que aquestes emissions augmentin de manera substancial els propers anys.

 


SECTORS ECONÒMICS, EMPRESA I MOBILITAT

 


El nombre d'usuaris del transport públic augmenta un 21,0% al juliol del 2023 respecte al mateix mes del 2022. El transport urbà puja un 24,1% en taxa anual i l'interurbà un 19,3%, segons dades de l'INE.

 


L'evolució del transport de mercaderies a Espanya, tant nacionals com internacionals, segons dades del Ministeri de Transport, són prou expressives, el 75% va per carretera, el 24% es marítim, la resta es testimonial, crida poderosament l'atenció el transport de mercaderies per tren que està al voltant del 1,15%, la mitjana a la UE es de un 17%.

 

 

1033 

 

 

 

 

 

https://apps.fomento.gob.es/bdotle/visorBDpop.aspx?i=519

 


També el Covid-19 ha canviat els nostres hàbits, abans de la crisi, a Espanya es feien 40 milions de desplaçaments diaris, 6 de cada 10 en vehicles privats, dels quals el 60% traslladava un sol ocupant. Desprès de la pandèmia ha avançat el teletreball, s'han reduït els trasllats al lloc de treball, i el ecommerce ha crescut un 38% a Espanya i un 55% a nivell mundial amb dades del 2020. Imaginem que a dia d'avui van disminuint aquestes dades.

 


ALTRES RECURSOS

 


European Metropolitan Transport Autorities (EMTA) és una associació creada per formar un espai d'intercanvi d'informació, experiència i bones pràctiques en el camp de la planificació, integració i finançament de serveis de transport públic a les grans ciutats europees i les seves àrees metropolitanes. EMTA reuneix 30 autoritats de 18 països europeus, responsables de millorar les condicions de mobilitat de gairebé 650 milions de ciutadans.

 


CIVITAS és un dels programes emblemàtics que ajuden la Comissió Europea a aconseguir els seus ambiciosos objectius de mobilitat i transport i, a la vegada, els del Pacte Verd Europeu. Ho fa actuant com una xarxa de ciutats, per a ciutats, dedicada a la mobilitat urbana sostenible. A través de l'intercanvi entre parells, la creació de xarxes i la capacitació, CIVITAS fomenta el compromís polític i impulsa l'experiència col·lectiva, equipant a les ciutats per a posar la mobilitat en el centre de la descarbonització.

 


Eltis és el principal observatori europeu de mobilitat urbana. Disposa d'informació, coneixements i experiències en l'àmbit de la mobilitat urbana sostenible a tot Europa. També ofereix bones pràctiques i eines per a ajudar a convertir les ciutats en models de mobilitat urbana sostenible.

Comparteix-nos:  

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA