Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

2 mai 2023

Indicador del mes de maig de 2023: La petjada hídrica

Notícies Economia i Sostenibilitat

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

En el clima mediterrani, la manca de disponibilitat d'aigua és una constant. En les nostres latituds les sequeres es repeteixen de forma cíclica. El canvi climàtic posarà més estrès en un sistema de per sí, molt pressionat. L'IPCC estima que l'any 2050, la disponibilitat d'aigua a la conca mediterrània s'haurà reduït entre un 20% i un 30%. En aquest context, el coneixement, la gestió sostenible de l'aigua tenint en compte tots els usos (agrícola, industrial, urbà), la fiscalitat, les inversions i la sensibilització esdevenen una peça clau per garantir la disponibilitat de l'aigua en el present i el futur. La importància de l'aigua com a bé essencial queda reflectit en l'ODS 6: Aigua neta i sanejament. En aquest context, i aprofitant que el passat dia 22 de març va ser el Dia Mundial de l'aigua, presentem com indicador del més la petjada hídrica.


Quanta aigua es consumeix a Catalunya?
A Catalunya es consumeixen 120 litres per habitant i dia, mitjana inferior a la del conjunt d'Espanya, que es situa al voltant dels 130 habitant i dia.


1033

Font: Agència Catalana de l'Aigua, 2023

 

Aquestes mitjanes de consum per càpita son baixes comparades amb els dades de consum d'altres països europeus. Segons les dades de European association of urban water cycle managers(2020), Suïssa, Itàlia i Portugal es situen per sobre els 200 litres per persona i dia, França i Grècia per sobre dels 150 litres per persona i dia. En aquest article podeu consultar més dades.

 

Quins són els usos de l'aigua?
Segons dades de l'Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, el 73% de l'aigua que es consumeix a Catalunya es destina el sector agrari (reg dels camps cultiu, ramaderia...) , l'11% es destina a la es llars i gairebé el 9% es destina al sector industrial i serveis.

 

Si fem focus a conques internes, és a dir, allà on l'Agència Catalana de l'Aigua té competències, el consum dels sector agrari i ramader baixa fins els 35%, el sector domèstic representa el 29% i el sector industrial, comercial i serveis supera el 20%.


663


663

 

 

 

 

Usos de l'aigua del les conques dels rius a Catalunya (esquerra) i dels rius de conques internes (dreta), 2019.
Font: CREAF a partir de les dades de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2023

 

Quin és el preu de l'aigua?
El preu de l'aigua per ús domèstic està format pels conceptes següents del cicle de l'aigua i que estan incorporats a la factura: el subministrament de l'aigua (taxa de subministrament), el clavegueram i la depuració (la taxa de clavegueram) i altre serveis com la preservació de les masses d'aigua i els ecosistemes (el cànon de l'aigua).


El preu de l'aigua varia en funció del municipi, ja que les competències són municipals i és l'administració local competent la que presta el servei de forma directa o indirectament (mitjançant una entitat subministradora) i qui fixa, per tant, la taxa de subministrament i de clavegueram, en funció dels costos del cicle de l'aigua. El cànon de l'aigua és un impost ecològic gestionat per l'Agència Catalana de l'Aigua i s'aplica al conjunt del territori català.

 

Consulta aquest vídeo per saber més sobre el preu i la factura de l'aigua:

 

 

Si vols conèixer el preu mitjà del m3 d'aigua per ús domèstic a Catalunya consulta aquest visor:

Visor ACA

 

Què pot fer una empresa compromesa amb l'ús sostenible i eficient de l'aigua? Calcular la seva petjada hídrica.


Què és la petjada hídrica?
La petjada hídrica és un indicador per avaluar l'ús d'aigua dolça en el cicle de vida d'un producte o servei. El va introduir l'any 2002 el professor de la University of Twente (Països Baixos) i d'UNESCO-IHE, Arjen Hoekstra i creador de la Water Footprint Network. L'any 2014 ja disposava de la seva norma ISO 14044.

 

En aquest vídeo el professor Hoekstra ens explica el concepte i les seves implicacions pels sectors econòmics:


 

Com es calcula la petjada hídrica?
La petjada hídrica d'un bé o servei és la suma de l'aigua de pluja (petjada verda) i l'aigua procedent de rius, llacs o aqüífers (petjada blava) utilitzades per produir un producte i la resultant aigua contaminada en el procés (petjada grisa). En termes generals, l'avaluació de la petjada hídrica inclou les etapes següents:


Altres recursos:


- EsAgua és una xarxa pionera a Espanya d'entitats compromeses amb la reducció de la petjada hídrica
- Calculadora personal de la petjada hídrica (ACA)
- Eina per avaluar al petjada hídrica
- Water use in Europe -- Quantity and quality face big challenges


 

 

Comparteix-nos:  

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA