Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • El Col·legi dona suport als despatxos professionals i les persones col·legiades afectades pel ciberatac a la plataforma cloud d'Enuve

Notícies

25 feb 2021

El Col·legi dona suport als despatxos professionals i les persones col·legiades afectades pel ciberatac a la plataforma cloud d'Enuve

Notícies del Col·legi

Voti:

Resultats: 

5 punts

 2  Vots

Diversos despatxos professionals i persones col·legiades han posat en coneixement del Col·legi que el proveïdor de la plataforma cloud "Otenuve, SLU" (Enuve) que comercialitza ESOFITEC ha patit recentment un ciberatac amb accés no autoritzat a les dades emmagatzemades al núvol afectant principalment despatxos professionals de les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona. El ciberatac ha encriptat les dades laborals, fiscals i comptables dels clients i, en conseqüència, els despatxos no podran realitzar la presentació directa d'impostos (model 347, SII), assegurances socials, etc. Alguns dels afectats s'han unit amb l'objectiu d'estar en contacte i engegar accions de manera conjunta.


El Col·legi d'Economistes de Catalunya vol estar al costat dels despatxos professionals i persones col·legiades afectades per aquest ciberatac i en aquest sentit ofereix assessorament a aquells que ho sol·licitin. Amb aquesta finalitat, el Col·legi ja s'ha posat en contacte amb l'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social per tal d'intentar trobar una solució.


L'AEAT és conscient d'aquesta problemàtica i ha informat el Col·legi que jurídicament és inviable qualsevol mesura que impliqui modificacions del termini de presentació o ingrés. Des del Col·legi recomanem que, una vegada presentades fora de termini les autoliquidacions mensuals o declaracions informatives afectades, s'annexi com a "documentació addicional" un escrit en el qual s'al-legui de forma succinta el motiu del retard en la presentació per a una valoració posterior. En relació al SII, si es tenen igualment dificultats per presentar la informació en el termini fixat, es pot presentar un escrit explicant la situació i comunicant la justificació del retard. Quan s'estigui en condicions de presentar-la, recomanem que ho facin el més aviat possible.


El Col·legi també té constància que la Tresoreria de General de la Seguretat Social és conscient de la gravetat dels fets, està treballant per trobar la millor solució i recorda que serà necessària una relació de tots els autoritzats RED afectats.

Finalment, el Col·legi ja ha informat d'aquest fet a la corredoria que porta la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil per tal que es posi en contacte amb els/les afectats/des adherits a aquesta pòlissa i els doni suport a l'hora de comunicar a la companyia asseguradora els possibles sinistres.

 

Comparteix-nos:  

Cerca en 1 click

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA