Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • El Col·legi d’Economistes de Catalunya alerta que l’atur a Catalunya es redueix a menor ritme que al conjunt de l’estat

Notícies

2 jun 2023

El Col·legi d’Economistes de Catalunya alerta que l’atur a Catalunya es redueix a menor ritme que al conjunt de l’estat

Notícies del Col·legi

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) mostra la seva satisfacció per les dades positives sobre el mercat de treball anunciades avui referents al mes de maig, centrades en els afiliats a la Seguretat Social -Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions- i en l'atur -Ministeri de Treball i Economia Social-. Tal i com destaca el degà del CEC Carles Puig de Travy, "les dades del mercat de treball del maig confirmen la fortalesa i la resiliència del mercat laboral i la positiva marxa d'economia a Espanya", però demana "prudència envers el comportament d'alguns col·lectius, com els autònoms, els aturats sense feina anterior i els més joves".


Segons el Ministeri de Treball i Economia Social, l'atur estatal registrat ha disminuït durant el maig, tant en termes mensuals (49.260 persones, un 1,77%) com en termes anuals (183.881 persones, 6,29%), consolidant la inèrcia baixista del mes anterior, després de les pujades del gener i del febrer. El total de desocupats es situa en 2.739.110 persones, nivell mínim des de l'octubre del 2008 (2.818.026 persones). No obstant això, els descensos del maig han estat més moderats que els experimentats el mes d'abril (2,58% intermensual i 7,75% anual).


A Catalunya l'atur s'ha reduït el mes de maig, si bé en menor proporció que al conjunt estatal i a un ritme més baix del que venia fent darrerament, cosa que, segons el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya Carles Puig de Travy "hauria de ser objecte de reflexió per part d'autoritats i de la societat en el seu conjunt". Concretament, el nombre de desocupats ha caigut en 2.692 persones respecte l'abril (0,79%) i en 11.924 persones en relació al maig de l'any anterior (3,43%), situant el global en 336.103 aturats (12,27% d'Espanya). Aquesta evolució descendent és més moderada que la dels darrers mesos. De fet, en termes anuals l'atur català havia disminuït un 5,4% el gener, un 5,5% el febrer, un 6,2% el març i un 7,1% l'abril. Per altra banda, es pot apuntar que Catalunya registra el tercer menor descens mensual i el quart interanual d'entre les diferents comunitats autònomes. Totes les demarcacions catalanes han experimentat disminucions en el nombre de desocupats durant el maig, destacant Lleida, amb unes davallades d'un 3,53% mensual i d'un 9,29% anual. D'altra part, la demarcació de Barcelona ha registrat les reduccions més baixes (0,39% i 2,02%, respectivament).


Igual que en el conjunt d'Espanya, a Catalunya tots els sectors d'activitat van registrar al maig descensos en el nombre d'aturats en relació a l'abril i al mateix mes del 2022. Com a l'abril, destaca la caiguda en el sector primari (4,63% i 20,71%, respectivament). Per la seva banda, el col·lectiu sense feina no experimenta canvis en comparació a l'abril, tot i que puja el nombre d'aturats un 6,15% en relació al mateix mes de l'any anterior. El comportament d'aquest col·lectiu a Catalunya contrasta amb la millor evolució en el global estatal, àmbit en el que es registra un descens mensual d'un 1,41% i un increment anual d'un 1,03%. Per gènere, l'atur a Catalunya disminueix durant el maig tant entre els homes com, en menor proporció, entre les dones. En el primer cas, el nombre de desocupats cau un 1,23% respecte l'abril i un 4,10% en relació al mateix mes de l'any anterior, mentre que, en el segon, les disminucions són d'un 0,47% i d'un 2,92%, respectivament. Val a dir que els descensos en els dos col·lectius resulten significativament més reduïts que els experimentats a nivell estatal. En el col·lectiu dels menors de 25 anys s'ha produït un descens de l'atur en el mes de maig d'un 5,05% en comparació amb l'abril i d'un 0,24% en relació al maig del 2022, taxes més moderades que les registrades el mes passat.


D'altra banda, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, l'afiliació a la Seguretat Social manté durant el mes de maig la tendència positiva dels mesos anteriors, amb creixements molt semblants. A nivell estatal, el nombre mitjà total ha crescut un 0,97% respecte de l'abril i un 2,88% en relació amb el mateix mes del 2022, situant-se en 20.709.078 persones. Val a dir que a l'abril els increments van ser, respectivament, d'un 0,6% i d'un 3,0%. Segons gènere, el col·lectiu de les dones ha tingut al maig un comportament en terme d'afiliats millor que el dels homes en increment anual, en línia amb l'evolució dels darrers mesos (3,30% i 2,51%, respectivament), de tal forma que el seu pes específic dins del total de l'afiliació ja es situa en el 47,19% (47,00% el maig del 2022).


A Catalunya el total d'afiliats a la Seguretat Social s'ha situat el mes de maig en 3.716.233 persones (17,9% del total estatal), creixent lleugerament per sobre de la mitjana espanyola, tant en taxa intermensual (1,10%) com en anual (3,24%), i a un ritme similar al del mes anterior (1,06% i 3,19%, respectivament). Totes les demarcacions catalanes han registrat alces en el nombre d'afiliats, destacant l'alça mensual de Lleida (3,37%) i el fet que les quatre experimenten pujades del 3,10%-3,60% a escala anual. Igual que en mesos anteriors, l'afiliació a la Seguretat Social a nivell d'Espanya ha tingut un comportament millor en el grup dels assalariats que en el dels no assalariats, i, concretament, en el règim general que en el d'autònoms. En el primer cas, que concentra el 83,6% del total, l'augment de persones afiliades durant el maig ha estat d'un 1,10% en comparació a l'abril i d'un 3,45% en relació al maig del 2020, taxes similars a les registrades el passat abril.

 

Per la seva part, en el col·lectiu d'autònoms les pujades han estat novament molt baixes, d'un 0,29% i d'un 0,04%, respectivament. Cal remarcar que el nombre mitjà d'autònoms afiliats en els cinc primers mesos d'enguany esdevé inferior al nombre mitjà registrat durant tot el 2022, en un 0,20%, amb una pèrdua de 6.599 llocs.


Segons el degà del CEC Carles Puig de Travy "la dinàmica negativa dels afiliats entre el col·lectiu dels autònoms aconsella la necessitat de reflexionar profundament sobre la figura de l'autònom a la nostra economia, atès que en el context actual i futur és molt important impulsar iniciatives i projectes amb caràcter marcadament autònom". Per altra banda, apunta que "no es pot oblidar que tradicionalment els autònoms han configurat un col·lectiu força vulnerable i han estat objecte d'un tractament poc estimulador per part de les administracions públiques". Per aquest motiu, afirma que "cal impulsar una política en consonància amb el paper que tenen els autònoms a la nostra societat i acompanyar-los".


A Espanya l'afiliació a la Seguretat Social ha crescut en el mes de maig en tots els grans sectors d'activitat en termes mensuals, destacant l'agricultura, ramaderia i pesca i els serveis, amb pujades respectives d'un 1,9% i d'un 1,0%. No obstant, en termes anuals el nombre d'afiliats cau en el sector primari un 2,3%, mentre que s'incrementa a la resta d'activitats, sobretot en construcció i en serveis (4,7% i 3,3%, respectivament). Les branques més dinàmiques quan a nova afiliació durant el maig han estat la de subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i la d'informació i comunicacions. Dins del règim general també ha registrat la pujada important de l'hostaleria, mentre que en el cas del col·lectiu dels autònoms han destacat les activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i les activitats immobiliàries.

 

[+] veure nota de premsa

Comparteix-nos:  

Cerca en 1 click

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA