Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • El Col·legi celebra per primera vegada en format online l’Assemblea General Ordinària i l’Assemblea Extraordinària de Col·legiats/des

Notícies

17 des 2020

El Col·legi celebra per primera vegada en format online l’Assemblea General Ordinària i l’Assemblea Extraordinària de Col·legiats/des

Notícies del Col·legi

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

Les persones col·legiades van poder participar amb veu i vot per primera vegada de forma telemàtica a l'Assemblea General Ordinària i Assemblea Extraordinària de Col·legiats/des celebrades el 16 de desembre.


A l'Assemblea General Ordinària, el degà va informar i traslladar propostes per a l'exercici següent, es va aprovar el pressupost del Col·legi per al 2021 i es va nomenar com a Defensora de les persones col·legiades a Mercè Rotllan.


A l'Assemblea Extraordinària de Col·legiats/des es va debatre i aprovar la modificació dels articles 22, 29, 31 i 48 dels Estatuts col·legials, de la modificació de l'article 10 del Reglament de la Junta de Govern, del Reglament del Comitè de Normativa i Ètica Professional i del Reglament de Procediment Disciplinari. També es van delegar els poders i facultats en favor de la Junta de Govern i, en el seu nom, en el degà i en el secretari perquè, indistintament, duguin a terme els tràmits necessaris davant la Generalitat de Catalunya i altres organismes que puguin correspondre fins a la publicació de publicació de la modificació dels Estatuts i del Reglament de la Junta de Govern així com dels Reglaments definitius i, per a aquells casos en què sigui escaient, facultar-los perquè realitzin les modificacions necessàries, sempre i quan no suposin una alteració substancial del projecte d'Estatuts i Reglaments aprovats per l'Assemblea Extraordinària de col·legiats/des.

Comparteix-nos:  

Cerca en 1 click

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA