Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • El Col·legi d’Economistes de Catalunya, preocupat per la pèrdua de dinamisme de l’economia espanyola

Notícies

27 gen 2023

El Col·legi d’Economistes de Catalunya, preocupat per la pèrdua de dinamisme de l’economia espanyola

Notícies del Col·legi

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) considera que les dades sobre Comptabilitat Nacional Trimestral donades a conèixer avui per l'INE corresponents al quart trimestre de 2022 confirmen el canvi de cicle que van iniciar les economies espanyola i catalana a mitjans de l'any passat i que mostraven els diversos indicadors avançats i les dades sobre el mercat de treball anunciades ahir a través de l'EPA. Tot i així, destaca que el conjunt de l'exercici finalitza positivament i amb millors resultats dels que es preveien en els mesos posteriors a l'estiu.


L'economia espanyola ha crescut en volum durant el quart trimestre del 2022 un 0,2% en relació al trimestre anterior, taxa similar a la del tercer trimestre però lluny del 2,2% assolit en el període abril-juny. En termes interanuals, l'increment del PIB ha estat d'un 2,7%, percentatge inferior al 4,8% del tercer i al 7,8% del segon trimestre, demostrant el deteriorament en el dinamisme de l'economia. Malgrat això, el creixement per al global del 2022 ha estat d'un 5,5% en termes reals, la mateixa taxa que el 2021, cosa que permet afirmar que s'ha mantingut la inèrcia de recuperació després del sotrac que va provocar la pandèmia l'any 2020, quan el PIB va caure un 11,3%.


Apuntar també que l'economia espanyola ha pogut salvar els resultats del 2022 gràcies al comportament que va mantenir en el primer semestre de l'exercici i, especialment, entre els mesos d'abril i juny. Cal destacar que el creixement del 5,5% supera les previsions que es realitzaven mesos enrere i que situaven la dada en un 4,5-5%.

 

Així mateix, cal subratllar que Espanya finalitza el 2022 amb una alça del PIB superior a la mitjana comunitària, i a la de països com Alemanya i els Estats Units. Fet que permet apropar el PIB per càpita estatal a la mitjana de la Unió Europea.


Des del punt de vista de l'oferta, cal esmentar el millor comportament del sector primari, que va mostrar un accelerament en el darrer trimestre de l'any en relació al trimestre anterior. Per la seva banda, la construcció va registrar un descens. Tot i així, en termes interanuals, la construcció ha experimentat en el quart trimestre un augment d'un 4,5% i el primari una contracció d'un 2,6%. Per la seva part, els serveis i la indústria han mantingut la moderació en el seu ritme de creixement iniciada en el segon trimestre, per acabar amb una pujada d'un 3,6% i d'un 1,4% en el darrer trimestre en relació al mateix període del 2021, respectivament. D'entre els serveis destaca la moderació en el comerç, transport i hostaleria i el descens en les activitats financeres i d'assegurances.

Des de la perspectiva de la demanda, entre el tercer i el quart trimestre s'observa un descens de la despesa de les llars i de la formació bruta de capital, sobretot en bens d'equip i altres actius, així com dels intercanvis comercials amb l'exterior.


En termes interanuals, cal remarcar el bon comportament del consum familiar i de les exportacions, apartats que suposen el 55,6% i el 37,3% del PIB, respectivament, i que han crescut en el quart trimestre un 2,6% i un 7,6% en comparació al mateix trimestre de l'any anterior. Aquestes taxes, no obstant això, són significativament més baixes que les dels trimestres anteriors. En sentit contrari, el CEC mostra la seva preocupació per l'evolució de la formació bruta de capital, que va caure un 5,5%, sent el primer retrocés trimestral des de principi del 2021, sobretot per la davallada en la inversió en bens d'equip i altres actius.


A Catalunya es pot estimar que l'economia ha crescut l'any 2022 lleugerament per sobre de la mitjana estatal durant el quart trimestre del 2022, augment que es situaria en el 2,8-3,0% en termes interanuals (2,7% a Espanya). Això s'explica, sobretot, pel comportament experimentat per la indústria i els serveis, sectors que tenen un major pes específic al Principat, així com per la positiva marxa de les exportacions, més important relativament a Catalunya que a Espanya.


Finalment, el CEC vol destacar dos aspectes, íntimament relacionats, que resulten preocupants en el context anterior i també reflecteixen les dades fetes públiques per l'INE. D'una banda, la desacceleració que mostra el creixement de la productivitat en l'economia espanyola al llarg del 2022, fins gairebé estancar-se en el quart trimestre en comparació al mateix període l'any anterior. Això esdevé especialment problemàtic si es pensa que el nivell de productivitat intern és de per sí significativament inferior al d'altres països del nostre entorn. Vinculat a l'anterior, i en sentit contrari, s'ha d'apuntar la pujada del cost laboral unitari, que augmenta un 3,2% en el darrer trimestre de l'exercici en relació al 2021. Un augment que representa l'increment més important a nivell interanual des del principi del 2021, cosa que repercuteix, entre d'altres, en efectes de segona ronda sobre la inflació.

 

Segons el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya Carles Puig de Travy "tant la frenada de la productivitat com el repunt del cost laboral unitari incideixen negativament sobre la competitivitat de l'economia i obliguen a prendre mesures estructurals i consensos en l'àmbit de les rendes que ajudin a redreçar la situació i que permetin mantenir el dinamisme de les exportacions".

 

[+] veure nota de premsa

Comparteix-nos:  

Cerca en 1 click

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA