Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Accidents laborals i malalties professionals: repàs al marc normatiu

Notícies

10 mai 2024

Accidents laborals i malalties professionals: repàs al marc normatiu

Notícies del Col·legi

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

La Comissió de Relacions Laborals i Gestió de Capital Humà va organizar el 8 de maig la conferència Accident de treball i malaltia professional: concepte jurídic. Exemples pràctics i jurisprudència.

 

En els últims anys, el marc normatiu ha experimentat canvis significatius, que porten a la necessària revisió de conceptes, drets i obligacions per part de treballadors i empreses.

 

Actualment, en l'àmbit de la normativa de la Seguretat Social, s'entén per?accident de treball? (una forma d'accident laboral) tota lesió corporal que el treballador/a pateixi, a conseqüència del treball que executi per compte d'altri (article 156 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social).?També tindran la consideració d'accident de treball els que es produeixin anant o tornant de la feina.

 

Igualment, en l'àmbit de la normativa de la Seguretat Social s'entén per malaltia professional aquella malaltia?laboral que contreu el treballador/a, a conseqüència del treball que executa per compte d'altri, en les activitats que s'especifiquen en el quadre aprovat, i que sigui provocada per l'acció dels elements o les substàncies que s'indiquen al quadre per a cada malaltia (article 157 del Reial decret legislatiu 8/2015):

  • Grup 1: Causades per agents químics
  • Grup 2: Causades per agents físics
  • Grup 3: Causades per agents biològics
  • Grup 4: Causades per inhalació de substàncies i agents no compresos en altres apartats
  • Grup 5: De la pell, causada per substàncies i agents no compresos en algun dels altres apartats
  • Grup 6: Causades per agents carcinogènics

 

La conferència va comptar amb la ponència de Lluís Mercadé, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i director adjunt dels serveis jurídics de MC MUTUAL, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 1, qui va explicar com actuar en diferents casos exposant casos pràctics. La presidenta de la Comissió, Nieves Rabassó, va presentar i moderar l'acte.

Comparteix-nos:  

Cerca en 1 click

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA